Achtergronden

Biodiversiteit in het agrarisch landschap van Drenthe

Heel Drenthe Zoemt is hét project waarmee we biodiversiteit in Drenthe in het zonnetje willen zetten. Biodiversiteit in het agrarisch landschap. Veel planten en diersoorten zijn afhankelijk van dit leefgebied. Ze komen voor in  singels, sloten, bermen en bosjes. Deze natuur in Drenthe beleven, behouden en beschermen is wat we samen met jou en onze natuurspotters gaan doen.

Soortenrijkdom agrarische natuur in Drenthe

Geelgors – Jan Duker

Goed bermbeheer

Bermen hebben een belangrijke functie in het buitengebied. In het steeds intensiever gebruikte agrarische landschap in Drenthe neemt hun belang als leefgebied en verbinding tussen leefgebieden voor planten en dieren alleen maar toe. Ecologisch bermbeheer kan in dit kader een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Drenthe. In de flyer goed bermbeheer hebben we onze aanbevelingen voor ecologisch bermbeheer op een rij gezet.

Biodiversiteit in het agrarisch landschap volgens het Wereld Natuur Fonds

Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat de biodiversiteit in het agrarisch landschap de laatste jaren achteruitgaat. Dit blijkt uit het Living Planet Rapport – Natuur in Nederland van het WNF (2015). In het agrarisch landschap daalde de omvang van populaties van diersoorten tussen 1990 en 2013 gemiddeld met 40 procent. Boerenlandvogels en vlinders in Drenthe raken ongewild steeds meer in de problemen. Dat komt omdat belangrijke voedselplanten minder voorkomen. Ook hebben vermesting en bestrijdingsmiddelen een steeds groter effect op het landschap. Met de natuurspotters gaan we de proef op de som nemen. Van welke soorten kunnen we nog wel genieten, en van welke niet?

Biodiversiteit en wilde bijen in het agrarisch landschap

Als je het over biodiversiteit in landbouwgebieden hebt, kun je niet om wilde bijen heen. Ze zorgen voor bestuiving van wilde planten en veel geteelde gewassen. Het zaad, maar ook de vruchten die door bestuiving ontstaan, vormen bovendien weer voedsel voor vogels en kleine zoogdieren. Wil je meer informatie en tips met betrekking tot hét voorbeeld voor biodiversiteit: de bij? Lees dan hier verder…

Wat jij kunt doen voor de agrarische natuur in Drenthe

Door ons Soort van de maand op de kaart te zetten laat jij, samen met de natuurspotters, zien welke prachtige soorten er aandacht verdienen in de agrarische natuur in Drenthe. Samen met FLORON en verschillende andere partners krijg je daarom per soort de informatie die je nodig hebt om op pad te gaan. Als je meer weet, valt er ook zoveel meer te genieten.

Lees meer over de soort van de maand en Ga op zoek!