Bandheidelibel

Bandheidelibe

Kenmerken: Donkerbruine dwarsband op de vleugels, dieprood (mannetje) of geel tot bruin (vrouwtje) lichaam
Periode: Half  juni tot oktober, vliegpiek augustus
Vindplaats: Bij waterlopen, jagen en overnachten in bloemrijke bermen en kruidenrijke vegetaties

Een libelle in de berm? Jazeker! Met name in kruidenrijke vegetaties van de oevers van slootjes en beeklopen maak je kans om de bandheidelibel in de zomermaanden aan te treffen in Drenthe. Met zijn kenmerkende donkerbruine dwarsband op de vleugels is deze libellensoort vrij gemakkelijk te herkennen. Zoek jij mee?

Herkenning
Het belangrijkste kenmerk van de bandheidelibel is de donkerbruine dwarsband op de vleugels. Daarmee onderscheid de bandheidelibel zich van alle andere libellensoorten in Nederland. Het lichaam van de mannetjes kleurt dieprood. Vrouwtjes hebben een geel tot bruin achterlijf. De poten zijn geheel zwart.

Waar vind ik de bandheidelibel?
De bandheidelibel vliegt van half juni tot half oktober met de vliegpiek rond augustus. Ze planten zicht voort in ondiepe, stilstaande en vrij smalle en vaak zwakstromende, zonbeschenen waterlopen. Ze vliegen vaak weg van het water om te jagen en te overnachten in bloemrijke bermen en kruidenrijke vegetaties in de nabijheid van het water.

Trend
Sinds 1999 neemt de verspreiding van de soort in Nederland toe in noordelijke richting. Waar de soort eerst met name in Zuid-Drenthe werd waargenomen, maak je nu in heel Drenthe kans om de bandheidelibel waar te nemen. Voor de overleving van de bandheidelibel is de aanwezigheid van kruidenrijke bermen en bloemrijke vegetaties van belang voor het vinden van voedsel (insecten) en schuilgelegenheid. Door gefaseerd en ecologisch te maaien helpen we de bandheidelibel te beschermen!

Geef waarnemingen door!
Kom je een bandheidelibel tegen? Geef je waarneming dan door op www.waarneming.nl en draag daarmee bij aan de bescherming van deze soort in Drenthe! Kijk hier welke waarnemingen van de bandheidelibel al zijn gedaan.

Foto’s Joop Verburg

Print deze kaart en ga op zoek!

Bandheidelibel