Piet Idserda uit Wapserveen

18 juli 2017

Melkveehouder Piet Idserda is altijd al vogelliefhebber geweest. Dit was ook zijn motivering om in het jaar 2000 met weidevogelbeheer te beginnen. Niet de centen. Ook nu hij er geen vergoeding meer voor krijgt van de provincie, gaat hij er gewoon mee door.

Piet Idserda heeft samen met Roel Gorte een maatschap in Wapserveen. De 140 melkkoeien staan op de nieuwe locatie van Gorte. Piet Idserda doet op zijn 73e wat rustiger aan. Hij verzorgt het jongvee in zijn oude boerderij. Daarnaast doet hij de weidevogels.

Koffie in de kijkhut

Het weidevogelbeheer doet hij samen met een aantal andere boeren uit Drenthe en Overijssel. Elke dinsdag in het seizoen. Ze zetten stokjes bij nesten en controleren nesten. En daarna drinken ze koffie in de mobiele vogelkijkhut, een oude paardentrailer, die uitkijkt op een stukje plasdras. Kunnen ze mooi vogels kijken.

 

 

 

 

 

 

Het plasdras gedeelte is in 2008 aangelegd. Plasdras ontstaat door lage delen van april tot augustus of zelfs het hele jaar rond onder water te laten staan. Allerlei vogels strijken hier neer. Veel Kieviten maar ook bijvoorbeeld Tureluurs en Zwarte Ruiters. Zelfs de Zeearend is er dit jaar gezien.

Kruiden langs de sloot

Piet en Roel zorgen ook voor brede kruidenrijke randen langs hun sloten. Voor deze zogenaamde ‘natte dooradering’ krijgt het bedrijf nog wel subsidie van de provincie. De randen worden niet bemest en pas in juni gemaaid. In het voorjaar staan ze vol Pinksterbloemen en er zitten veel Graspiepers en Gele kwikstaarten. Ook bloemen voelen zich er thuis: Je vindt er Echte valeriaan, Gele lis, Zwanebloem en Kale jonker.