Bermscouts

Bermscouts

Samen tellen van b(l)oeiende planten in de berm in eigen buurt!

Het project Bermscouts biedt Drentse bewoners- en vrijwilligersgroepen in 2021 de kans om kennis op te doen over bermplanten en monitoring van bermen. Ook is er aandacht voor het herkennen en tellen van insecten in de berm, waaronder dagvlinders.

Drentse berminitiatieven

Bewoners- en vrijwilligersgroepen dragen in groeiende mate bij aan het ecologische beheer van bermen in Drenthe. Bermen worden geadopteerd, ingezaaid en soms ook gemaaid door lokale initiatiefgroepen in samenspraak met de grondeigenaar. Niet altijd is binnen initiatiefgroepen kennis in huis om de bloei en groei van bermplanten structureel in beeld te brengen en daarmee de effecten van het ecologische maaibeheer op de plantengroei te monitoren. Het project Bermscouts gaat daar verandering in brengen en biedt mogelijkheden voor berminitiatieven!

 

Activiteiten

 

Maandagavond 28 juni
19.30-20.30
Korte toelichting project Bermscouts + Online cursus monitoring bermbeheer met de Nectarindex-methode

Maandagavond 5 juli
19.30-21.00
Online Basiscursus herkenning van bermplanten

Medio september
Datum en tijd volgen nog
Excursie ‘Insecten in de berm’

Ondersteuning monitoring

Het project Bermscouts kan Drentse berminitiatieven ook ondersteuning bieden bij de monitoring van bermen:

Veldinstructies monitoring
Berminitiatieven (maximaal 3) kunnen een veldinstructie krijgen over uitvoering van monitoring van hun berm(en). Vrijwilligers krijgen hierbij de kans om in de praktijk ervaring op te doen met de toepassing van Nectarindex-methode.

Ondersteuning opstellen monitoringsplan
Berminitiatieven (maximaal 5) kunnen ondersteuning ontvangen bij het opstellen van een monitoringsplan en het analyseren van monitoringsdata (nulmeting) en vertaling daarvan naar een beheerplan (maaifrequentie en tijdstip).

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het project en de activiteiten contact op met Edwin Dijkhuis van FLORON via dijkhuis@floron.nl of Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe via s.pronk@lbdrenthe.nl / 06-50744116.

Praktische handvatten over goed ecologische bermbeheer nodig?
Download dan hier de Veldgids Ecologisch Bermbeheer

 

Partners


Het project bermscouts wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.