Bloeiend boerenland

Bloeiend boerenland

De Drentse landbouw- en natuurorganisaties werken samen aan natuurinclusieve landbouw in Drenthe. Zij hebben daarvoor een gezamenlijke Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit opgesteld. De ambitie is dat rendabele Drentse veehouderij- en akkerbouwbedrijven in 2030 behoren tot de koplopers in Nederland wat betreft de kringlooplandbouw èn het leveren van een bijdrage aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit.

Er zijn nu al boeren die in hun bedrijfsvoering rekening houden met de verschillende plant- en diersoorten die om hun boerderij leven. Benieuwd wie dat zijn? We maakten een aantal filmpjes waarin deze boeren vertellen wat ze precies doen en hoe. Je vindt ze hier. 

 

Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit

Bekijk 'm hier