Bloeiende bermen

Bloeiende bermen

Drenthe is een prachtige provincie met mooie natuurgebieden, maar een groot deel van het landschap is agrarisch en wordt steeds intensiever gebruikt. Dat heeft invloed op de planten en dieren die daar leven. Bermen in het buitengebied zijn daarom steeds belangrijker. Niet alleen als leefgebied, je kunt bermen ook zien als de verbindingswegen tussen natuurgebieden. Daarom is het belangrijk om bermen op een dusdanige manier te beheren dat planten en dieren er baat bij hebben. Dat kan via ecologisch bermbeheer.