Grasklokje

Grasklokje

Kenmerken: Blauwe, klokvormige bloemen, bloem telt 5 lobben, 10 en 50 cm hoog
Vindplaats: Bloemrijke bermen
Bloeitijd: zomer tot diep in de herfst

Het grasklokje is een sierlijke plant met blauwe, klokvormige bloemen. Ze begint in de zomer te bloeien en gaat daarmee door tot diep in de herfst. Bermen waarin grasklokje staat, zijn vaak bloemrijk. Deze bloemen geven niet alleen kleur aan de berm, ze zijn ook essentieel als nectarbron voor insecten. 

Trend
Vroeger was grasklokje in Drenthe een algemene soort. Talrijk was ze vooral langs de wegen over de essen. Drentse plantenkenners, verenigd in de Werkgroep Florakartering Drenthe monitoren hoe het met de Drentse planten gaat. Uit hun gegevens blijkt dat het leefgebied van grasklokje met 20% is gekrompen in de laatste 20 jaar. Ook het aantal grasklokjes dat in een berm staat, neemt gestaag af. Een prachtig blauw klokjeslint is tegenwoordig een zeldzaamheid geworden.

De achteruitgang is het gevolg van een combinatie van verruiging van onze bermen en een voor grasklokje ongunstig bermbeheer. Zo worden Drentse bermen in toenemende mate geschaafd. Dit beheer verdraagt grasklokje slecht. Grasklokje heeft daarnaast sterk te lijden onder de timing van het maaien; de eerste maaibeurt vindt tegenwoordig veelal al in mei plaats en dat is ruim voordat grasklokje zaad heeft geproduceerd om een volgende generatie veilig te stellen. 

Waar vind ik grasklokjes?
Zelf op zoek? De kans om het grasklokje te vinden, is het grootst op de Hondsrug, in de omgeving van Norg en rond de Havelterberg. Vooral in ecologisch beheerde bermen komt het grasklokje nog voor. Dit zijn bermen waarvan het maaisel na het maaien wordt afgevoerd, waardoor de voedselarme omstandigheden behouden blijven. 

Geef waarnemingen door
Bermen met grasklokje zijn inmiddels vrij zeldzaam geworden in Drenthe. Kom je Grasklokje tegen, geef je waarneming dan door op www.waarneming.nl. En kijk hier welke waarnemingen al zijn gedaan!

Print deze kaart en ga op zoek!

Grasklokje