Jan de Groote uit Beilen

Naam: Jan de Groote
Bedrijf: Melkveehouder en akkerbouwer met camping
Locatie: Smalbroek 36, 9411 TV Beilen

 

 

 

Jan de Groote is Gildeboer. De melk van zijn koeien wordt verwerkt tot Weide Weelde zuivel. Zijn koeien staan 180 dagen per jaar buiten. Een deel van zijn koeien en jongvee begraast gronden van Staatsbosbeheer op het Terhorsterzand. Zijn paarden begrazen het ecoduct naar het Dwingelderveld. Hij heeft ook een camping, die niet voor niets Zwaluwlust heet. Zo’n 50 huiszwaluwnesten en 10 boerenzwaluwnesten hangen onder de dakrand van zijn boerenschuren.