‘Achteruitgang insecten in Nederland is zorgelijk,’ concludeert minister

'Achteruitgang insecten in Nederland is zorgelijk,' concludeert minister

Eind vorig jaar gaf minister Schouten Wageningen Environmental Research de opdracht om de stevige Duitse onderzoeksresultaten over achteruitgang van insecten tegen het licht te houden. De vraag: wat betekenen deze cijfers voor Nederland?

Betrouwbaar resultaat

Het onderzoek waar we het over hebben, concludeerde dat de totale biomassa aan vliegende insecten in de laatste 27 jaar met in Duitsland 76% achteruit is gegaan. WENR stelt nu vast dat deze onderzoekresultaten robuust zijn en dat de onderzochte situaties in veel gevallen overeen komen met die in Nederland. Dat wil echter nog niet zeggen dat de cijfers in Nederland gelijk zijn.

“Het beeld is dat insecten in Nederland de afgelopen jaren zijn afgenomen, maar dat er daarbij verschillen zijn tussen soortengroepen. Het lijkt er volgens de onderzoekers op dat de achteruitgang van soorten die kenmerkend zijn voor het agrarisch landschap onverminderd doorgaat. ”

Complex probleem

Zoals alles wordt deze achteruitgang volgens de onderzoekers door meerdere factoren veroorzaakt. Intensivering van de landbouw, gebruik van bestrijdingsmiddelen en versnippering van leefgebieden spelen in ieder geval een rol. Hoe groot de achteruitgang van insecten exact is. Daarvoor is nog meer onderzoek nodig…

Lees hier het hele rapport