Asserboys in de bres voor meer biodiversiteit

Van onze partners Landschapsbeheer Drenthe

Op dit moment is er veel belangstelling voor het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit. Met name de sterke achteruitgang van wilde bijen en boerenlandvlinders is zorgelijk. Op kleine schaal zijn er veel mogelijkheden om deze diersoorten een handje te helpen. Burgerinitiatieven op dit gebied schieten inmiddels als paddenstoelen uit de grond.

Wilde bijen

Het bestuur van voetbalvereniging Asserboys ziet mogelijkheden om op een braakliggend deel van het terrein de natuur een handje te helpen. Vanuit het project ‘de Wilde Bijenlinie’ van Landschapsbeheer Drenthe is er de mogelijkheid om de leefomstandigheden en voedselbeschikbaarheid voor wilde bijen in Drenthe te verbeteren. Enerzijds door het aanleggen van wilde bijenplekken, maar ook door bewustwording en betrokkenheid te creëren onder omwonenden, eigenaren en overheden.

Spreeuwen

Op het overhoekje bij de voetbalvelden van Asserboys zijn inmiddels struiken aangeplant die belangrijk zijn als nectarplant. In het najaar wordt een bloemenveldje ingezaaid met een inheems mengsel. Ook wordt er een poel gerealiseerd. Het vrijkomende zand wordt vervolgens gebruikt om een insectenheuvel aan te leggen. Tot slot zijn er rondom de sportvelden nestkasten voor spreeuwen geplaatst. De spreeuwen gaan helpen met het bestrijden van – voor de grasmat schadelijke – larven, zoals engerlingen en emelten.