Bermbeheer dat bijdraagt aan biodiversiteit

Bermbeheer dat bijdraagt aan biodiversiteit

Bermen hebben een belangrijke functie in het buitengebied. In het steeds intensiever gebruikte agrarische landschap in Drenthe neemt hun belang als leefgebied en verbinding tussen leefgebieden voor planten en dieren alleen maar toe. Ecologisch bermbeheer kan in dit kader een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Drenthe.

Tijdens de manifestatie en het bermensymposium Heel Drenthe Zoemt op 17 november bleek dat de biodiversiteit van de bermen en de rest van het Drentse boerenland flink uit balans is. Ongunstig berm- en groenbeheer speelt hierbij een rol. Bermen zijn minder bloemrijk en houtwallen en struiken verdwijnen uit het landschap. Dat vertaalt zich in de sterke achteruitgang van allerlei diersoorten zoals boerenlandvlinders.

Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden als het gaat om bermbeheer. Zo won de gemeente Hoogeveen de Beste Bermbeheer van Drenthe prijs. De gemeente voert al jarenlang consequent ecologisch beheer uit, wat resulteert in bloemrijke bermen vol kleur en fleur. Wij hebben de andere Drentse gemeenten gevraagd om ook werk te maken van ecologisch bermbeheer. De urgentie hiervoor is hoog. In een flyer hebben we voor de gemeenten op een rij gezet welke aanbevelingen voor goed bermbeheer tijdens het bermensymposium naar voren kwamen.

Wij hopen gezamenlijk gemeenten te gaan werken aan versterking van de biodiversiteit op het Drentse platteland. Laten we zorgen dat heel Drenthe weer gaat zoemen!

Meer informatie
Lees de brief aan Drentse gemeenten over goed bermbeheer
Lees de flyer goed bermbeheer