Bloeiend Benneveld: Bermbeheer op z’n best

De klepelmaaier: Een beeld dat menig plant, dier en ecoloog de stuipen op het lijf jaagt. Deze verrijkende maaitechniek die ‘klepelen’ wordt genoemd zorgt op veel plekken een achteruitgang van soorten in bermen. In Benneveld is dat vanaf 2017 verleden tijd. Door ecologisch maaibeleid en het afvoeren van maaisel verschraalt de berm. Er ontstaat meer variatie in de vegetatie. De berm wordt bloemenrijk en een aantrekkelijke leefomgeving voor bijen, vlinders en andere insecten.

Deze week voert de werkgroep ‘Bloeiend Benneveld’ de tweede en laatste maaironde van het jaar uit. De belangstelling was groot en dat heeft ertoe geleid dat de gehele gemeente Coevorden gefaseerd naar ecologisch bermbeheer toe wil.

Goed nieuws. Zeker met het oog op de door de Provinciale Staten unaniem aangenomen motie ‘Boerenlandvlinders’ – waar ecologisch bermbeheer een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Benneveld en de gemeente Coevorden mogen zichzelf, als straks in 2018 deze plannen tot een concrete aanpak komen, met recht voorloper noemen.