Bloeiend Benneveld

Op 15 april a.s. gaan inwoners van Benneveld een berm langs de Bennevelderstraat inzaaien met Drentse zaadmengsels. Dit vormt de officiële start van het project Bloeiend Benneveld dat zich richt op een meer ecologisch beheer van bermen rond Benneveld.

Op dit moment beheert de gemeente alle bermen rond Benneveld op de traditionele wijze door te maaien met een klepelmaaier. Het maaisel blijft liggen en verrijkt de bodem. Hierdoor ontstaat een weelderige en eenzijdige vegetatie.

Bij ecologisch bermbeheer voert men het maaisel na het maaien af, waardoor de berm verschraalt. Er ontstaat meer variatie en een bloemrijke vegetatie. Dit vormt een aantrekkelijke leefomgeving voor (wilde) bijen, vlinders en andere insecten. De zaden en insecten zijn weer een waardevolle voedselbron voor vogels. Ook zijn de bermen mooier om te zien, wat ook een toeristisch belang dient.

De werkgroep ‘Bloeiend Benenveld’ is druk bezig met de voorbereidingen. Op 17 maart a.s. gaat de werkgroep de middenberm langs de Bennevelderstraat afschrapen. Door het verwijderen van de humusrijke toplaag ontstaan er meer kansen voor een bloem- en kruidenrijke berm. De overheersing door een paar soorten wordt daarmee kleiner. Daarna is de berm klaar om in te zaaien met een bloemrijk Drents mengsel. Het Drentse zadenmengsel is speciaal ontwikkeld voor schrale en voedselarme graslanden.

De werkgroep ‘Bloeiend Benneveld’ heeft voor het project een subsidie ontvangen van de gemeente Coevorden en werkt ook nauw samen met de gemeente.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de website van Benneveld.