Boerenlandvlinders op de kaart

In het agrarische gebied in Drenthe vinden we verschillende kenmerkende dagvlindersoorten. Het zijn vlinders die zich thuis voelen in bloemrijke graslanden, kruidenrijke bermen, slootkanten en overhoekjes. Ze worden in de volksmond ook wel ‘boerenlandvlinders’ genoemd. Wie even zoekt, vindt in de zomermaanden al snel een aantal verschillende soorten boerenlandvlinders op een luwe, zonnige en bloemrijke plek…

Achteruitgang boerenlandvlinders

Helaas lijken veel kenmerkende vlinders van het boerenland achteruit te gaan, zoals ook blijkt uit de resultaten die gepresenteerd zijn in Dagvlinders in Drenthe, in 2016 uitgebracht door de Vlinderwerkgroep Drenthe. Het vermoeden bestaat dat ze niet alleen in verspreiding, maar ook in aantallen sterk aan het afnemen zijn. Om de boerenlandervlinders op de korte en lange termijn te kunnen beschermen is het belangrijk om in beeld te hebben waar en ook hoeveel boerenlandvlinders in het agrarisch gebied aanwezig zijn.

Helpt u mee met tellen?

De Vlinderwerkgroep Drenthe roept alle vlinderliefhebbers en geïnteresseerden op om in de zomermaanden boerenlandvlinders te tellen. Doet u ook mee?

Meedoen is simpel! Breng in de periode juni-september één of meerdere bezoeken aan een agrarisch gebied bij u in de buurt of ergens anders in Drenthe. Tijdens een dagelijkse wandel- of fietstocht kan het speuren al beginnen. In de tabel ziet u, welke dagvlindersoorten we tot de boerenlandvlinders rekenen voor dit onderzoek.

Zwartsprietdikkopje Icarusblauwtje
Groot dikkopje Argusvlinder
Klein geaderd witje Koevinkje
Oranjetipje Hooibeestje
Bruine vuurvlinder Bruin zandoogje
Kleine vuurvlinder Oranje zandoogje

 

Meer informatie over de verschillende vlindersoorten
Meer informatie over de actie

Geef waarnemingen door

Ziet u één van deze boerenlandvlinders? Markeer of noteer de locatie van de waarneming(en) met het tijdstip en eventuele andere gegevens, zoals het biotoop. Het is vooral ook belangrijk dat u het aantal individuen per soort op de locatie probeert te tellen en invoert/noteert. Voor het digitaal invoeren van waarnemingen kunt u gebruik maken van één de beschikbare apps of websites, zoals waarneming.nl (ObsMap) of telmee.nl.

Alle waarnemingen samen vormen een belangrijke bron van informatie om de trends van dagvlindersoorten in Drenthe in beeld te brengen en houden. Deze en andere onderzoeksresultaten vormen uiteindelijk de basis voor beschermingsmaatregelen van dagvlinders. Door mee te tellen, draagt u een steentje bij aan de bescherming van de boerenlandvlinders in Drenthe!

Heeft u vragen of suggesties voor dit project? Neem gerust contact op met de Vlinderwerkgroep Drenthe via secretaris@vlinderwerkgroepdrenthe.nl