Ecologisch bermbeheer Benneveld in beeld

Ecologisch bermbeheer Benneveld in beeld

In 2017 is het dorp Benneveld overgestapt op ecologisch bermbeheer. Door maaien en het maaisel af te voeren verschraalt de berm en ontstaat een bloemrijke berm. Dit biedt een aantrekkelijke leefomgeving voor bijen, vlinders en andere insecten. De bermen zijn nu veel mooier om te zien! Niet alleen aantrekkelijk voor de inwoners zelf maar ook voor toeristen…

Tot voor kort maaide de gemeente Coevorden alle bermen rond Benneveld op de traditionele wijze met een klepelmaaier. Het maaisel bleef liggen en verrijkte de bodem. Hierdoor ontstond op veel plaatsen eenzijdige vegetatie met voedselminnende planten zoals brandnetel en ridderzuring.

In 2017 hebben de inwoners van Benneveld het bermbeheer van de gemeente overgenomen. Sindsdien voeren zij het bermbeheer zelf uit en is er een ware bloemenweelde ontstaan.

De bewoners krijgen een financiële vergoeding van de gemeente, die gebaseerd is op de kosten die de gemeente eerder zelf maakte. Inmiddels zijn er ook andere dorpen in de gemeente Coevorden die met ecologisch bermbeheer aan de slag gaan! In een filmpje laten we zien hoe Benneveld de bermen beheert en wat het oplevert.

Meer informatie over het maaibeheer is te vinden op de site van Bloeiend Benneveld.