Ecologisch bermbeheer rond Benneveld

Zaterdag 15 april 2017 is het ecologisch bermbeheer rond Benneveld officieel van start gegaan. Wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden en inwoners van Benneveld hebben een bermtraject ingezaaid met een inheems Drents kruidenmengsel. Dit symboliseerde de samenwerking tussen de gemeente Coevorden en haar inwoners.

Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Coevorden. Onder de algemene noemer van “Bloeiend Benneveld” zet een aantal inwoners zich in voor al wat leeft en bloeit in en rond Benneveld. Het mooie dorp wordt omringd door geïsoleerde natuurgebieden. Ecologisch bermbeheer kan bijdragen aan meer verbinding tussen die gebieden. Naast het jaarlijks opruimen van afval en de natuurwerkdag gaat de werkgroep zich ook bezighouden met bermbeheer rond Benneveld.

In het beheerde gebied worden de bermen niet meer geklepeld, waarbij het maaisel blijft liggen. Er wordt alleen gemaaid en het maaisel wordt na circa 5 dagen opgeraapt en afgevoerd. Op deze manier krijgen zaden en insecten meer kansen. De bermen verschralen op den duur, wat de biodiversiteit bevordert. De leefomgeving voor bijen, vlinders, andere insecten en diverse vogelsoorten wordt gunstiger. Het biotoop voor mezen en sluipwespen, de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, wordt ook beter.

De natuurwerkzaamheden kunnen gevolgd worden op de website van Benneveld.