Flink aandeel opbrengst appels en blauwe bessen te danken aan wilde bijen

Wilde bijen spelen een belangrijke rol bij de productie van appels en blauwe bessen. Hun bijdrage bedraagt jaarlijks duizenden euro’s per hectare. Dat blijkt uit een onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken heeft laten uitvoeren. Alleen al voor de Elstar-appel is de bijdrage die wilde bijen leveren voor heel Nederland goed voor een opbrengst 16 tot 20 miljoen euro.

Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken maakt het onderzoek duidelijk dat wilde bijen van essentieel belang zijn, niet alleen voor de natuur, maar ook voor de landbouw. “We moeten er met elkaar voor zorgen dat deze belangrijke bestuivers hun nuttige werk kunnen blijven doen. Dat is goed voor de kwaliteit van het fruit en voor de biodiversiteit in Nederland,” aldus Dijksma. Naast de honingbij zijn er honderden soorten wilde bijen in Nederland, maar hun belang voor de bestuiving van gewassen was tot nu toe onbekend. Op tientallen bedrijven werd de bijdrage van deze wilde bestuivers onderzocht aan de opbrengst van appels en blauwe bessen (de rassen Duke en Liberty).

Wilde bijen zorgden niet alleen voor een flink hoger aantal kilogrammen vruchten, maar de vruchten waren ook van een hogere kwaliteit. ”En dat vergroot uiteraard de netto winst voor de teler”, aldus Arjen de Groot van onderzoeksinstituut Alterra Wageningen UR. ”Wilde bijen blijken veel beter te presteren dan honingbijen in de overdracht van pollen op bloesems van Elstar-appelbomen”, zegt De Groot. Deze resultaten zijn belangrijk, omdat veel soorten wilde bijen in aantal afnemen.

Telers kunnen zelf veel doen om meer wilde bijen op hun bedrijven te krijgen. Denk daarbij aan het behouden of vergroten van de bloemenrijkdom rondom hun percelen of tussen gewasrijen en het planten van bloeiende struiken en bomen langs perceelranden en op overhoeken. Lees het volledige onderzoek van Alterra “De bijdrage van (wilde) bestuivers aan de opbrengst van appels en wilde bessen“.