Gemeente Coevorden ambassadeur Kleine vuurvlinder

Gemeente Coevorden ambassadeur Kleine vuurvlinder

In het kader van Heel Drenthe Zoemt gaat ook Wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden zich inzetten als ambassadeur voor de biodiversiteit van het boerenland. Wethouder Huizing maakt zich sterk  voor de Kleine vuurvlinder, een icoonsoort van schrale bermen en graslanden. Deze vlinder komt in Coevorden dankzij goed ecologisch bermbeheer weer voor bij sportpark ’t Grootveld in Dalen.

De fel oranje vlinder vliegt in drie generaties per jaar. De vlinder is eind april tot begin juni te zien, met een piek in mei, en van begin juli tot oktober. De oranje vlinder is te vooral te vinden in schrale wegbermen, taluds en graslanden. Een icoonsoort voor dergelijke leefomgevingen.

Kleine vuurvlinder in de gemeente Coevorden

In Drenthe en ook in Coevorden is de Kleine vuurvlinder op zich wijd verspreid. Wel is er sprake van een lichte daling in de verspreiding ten opzichte van de jaren ’90 van de vorige eeuw. Ook komt de vlinder niet in grote aantallen voor, dus zo vaak zie je de Kleine vuurvlinder niet.

– Tekst gaat verder onder de foto –

Foto: Jan-Joost Mekkes

Positief is daarom dat de Kleine vuurvlinder regelmatig te zien is op het ecologisch beheerde grasland bij ’t Grootveld in Dalen. Vroeger werd dit grasveld elke 14 dagen gemaaid en was het een groen biljartlaken. Maar sinds de gemeente hier ruim 10 jaar geleden in samenspraak met de lokale natuurwerkgroep het beheer heeft aangepast, komt de Kleine vuurvlinder hier voor. Door slechts een keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren is een schraal, bloemrijk grasland ontstaan.

Wethouder Jeroen Huizing: “Als ambassadeur maak ik mij graag sterk voor de biodiversiteit van het boerenland en dan in het bijzonder de Kleine vuurvlinder. In de gemeente Coevorden starten we in meerdere dorpen met het opzetten van  ecologisch bermbeheer. Door te maaien en het maaisel af te voeren, verschraalt de berm. Dit zorgt op den duur voor meer variatie in de vegetatie. Dat is een aantrekkelijke omgeving voor onder andere vlinders. Ik hoop dat we door deze manier van beheren van het groen, de biodiversiteit versterken en we de Kleine vuurvlinder vaker aantreffen in onze gemeente”.

Het samenwerkingsverband Heel Drenthe Zoemt heeft ook aan de andere Drentse gemeenten gevraagd om ambassadeur te worden voor een boerenlandsoort. Na de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn is Coevorden de derde Drentse gemeente die ambassadeur is geworden van zo’n karakteristieke soort. Hopelijk volgen nog meer gemeenten hun voorbeeld. Hoe meer enthousiaste ambassadeurs in Drenthe, hoe groter de aandacht voor de noodzakelijke versterking van biodiversiteit op het Drentse platteland.

Heel Drenthe Zoemt is een samenwerking van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe, De Vlinderstichting, Vlinderwerkgroep Drenthe, Steenuilenwerkgroep Drenthe, FLORON, Agrarische Natuur Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, IVN en KNNV Assen, IVN Emmen, Nederlandse Bijenhoudersvereniging en Duurzaam Bovensmilde. Heel Drenthe Zoemt is mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Nationale Postcodeloterij.