Goed nieuws voor de bij!

Goed nieuws voor de bij!

In februari deden wij samen met andere natuur- en milieuorganisaties de oproep om een petitie te ondertekenen waarin minister Schouten werd gevraagd met een totaalverbod op neonicotinoïden in te stemmen. En, zo blijkt nu: met succes! Samen met Nederland stemde een meerderheid van lidstaten van de Europese Unie in met en verbod op het gebruik van neonicotinoïden. Dit is goed nieuws, want deze insecticiden zijn zeer schadelijk voor bijen en andere insecten.

Het verbod betreft de meest gebruikte neonicotinoïden imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. Deze schadelijke insecticiden mogen niet meer worden gebruikt in buitenteelten. Dit betekent dat akkers niet meer met deze middelen bespoten mogen worden. Ook de behandeling van zaaizaad met neonicotinoïden is niet meer toegestaan. Hierbij krijgen zaden voor het planten een coating van een neonicotinoïde. Het insecticide verspreidt zich vervolgens door de groeiende plant, zodat die giftig wordt voor alle insecten die ervan eten.

Wel in kassen

Helaas is er nog geen sprake van een totaalverbod. In kassen mogen de drie neonicotinoïden nog wel worden toegepast. Volgens de Europese Commissie vormen de middelen daar geen gevaar voor de bij. Wij zijn van mening dat juist in de gecontroleerde omgeving van een kas geen middelen nodig zijn die het milieu schaden.

Natuurinclusieve landbouw

Het verbod op deze bij-onvriendelijke stoffen mag er overigens niet toe leiden dat ze vervangen gaan worden door andere schadelijke bestrijdingsmiddelen. Wat ons betreft biedt dit verbod juist een kans om in Drenthe te investeren in de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Bij natuurinclusieve landbouw werken boeren met de natuur samen in plaats van tegen. Door bijvoorbeeld meer verschillende gewassen te telen, hebben boeren minder last van insecten die hun oogst aanvreten. Door de natuur een plek op het bedrijf te geven, helpen vogels en nuttige insecten de boer een handje door onder andere plaagdieren op te eten.

De voorbeelden zijn er al!