Heel Drenthe Zoemt schiet Knollathyrus te hulp

In Eesergroen kwamen gemeenteambtenaren, onderzoekers, natuurorganisaties, bewoners en ondernemers bij elkaar om tot een actieplan te komen. Een actieplan om de Knollathyrus, een rode lijst soort die vrijwel alleen nog in de gemeente Borger-Odoorn voorkomt, een handje te helpen.

Foto: Bert Dijkstra

Trots

Verschillende gemeenten zijn Heel Drenthe Zoemt – ambassadeur en komen op die manier op voor een lokaal icoonsoort. De gemeente Borger-Odoorn, het kon ook bijna niet anders, was er daarom als de kippen bij om in actie te komen voor hun lokale trots. Met de opbrengsten van deze ‘natuurwerkplaats’ krijgt de gemeente een concreet advies: wat is het juiste beleid om de Knollathyrus te beschermen en de ruimte te geven?

Knollathyrus

De Knollathyrus heeft opvallende donkerrode tot lichtpaarse bloemen en bloeit van mei tot in augustus. De in Nederland zeer zeldzame soort stelt hoge eisen aan zijn milieu en komt voor zover we weten in Drenthe nog maar op drie(!) plekken voor. Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw is de populatie in Nederland om verschillende redenen sterk achteruitgegaan. Het is dus heel bijzonder dat de Knollathyrus nog in de bermen in de omgeving van Ees en Eesergroen voorkomt!

 

 

Natuurwerkplaats

De opbrengst van de bijeenkomst is groot: van slim maaien en het versterken van aangrenzende natuur – tot concrete tips voor de vernieuwing van de plaatselijke weg waar het plantje vlak naast groeit. Genoeg materiaal om de gemeente met een sterk en praktisch plan te helpen.

Zoem mee

Wil je niets missen van wat wij doen? Of je gemeente aanmelden om ook ambassadeur te worden? Volg dan onze Facebookpagina en laat een bericht achter!