Internationale coalitie voor bescherming bestuivers breidt uit

Na 22 voorgangers zijn Wit-Rusland, Estland en Noorwegen ook van plan met uitsterven bedreigde bestuivende diersoorten te beschermen. Hiervoor ondertekenen ze op 14 november de Declaration of the Coalition of the Willing on Pollinators. Ook de Europese Unie als geheel zal tekenen. Dat gebeurt tijdens de veertiende editie van de UN Biodiversity Conference in Sharm-el-Sheikh in Egypte. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is initiatiefnemer en trekker van deze internationale coalitie, die opereert onder de naam Promote Pollinators

Bestuivende insecten, zoals bijen en vlinders, zijn onmisbaar voor de biodiversiteit, ecosystemen, voedselproductie en de wereldeconomie. Maar klimaatverandering, vervuiling van bodem, water en lucht, landschapsverandering en veranderend landgebruik hebben de natuurlijke leefomgeving van bestuivende insecten aangetast en drastisch verkleind. Daardoor kunnen zij niet genoeg voedsel vinden en hebben ze geen ruimte om te nestelen voor reproductie. Hierdoor nemen verschillende soorten bestuivers af in aantal, en worden ze soms zelfs met uitsterven bedreigd. Een groot probleem, want een hoop andere dieren en planten in de natuur zijn afhankelijk van bestuivende insecten. Maar liefst 35% van ons groente en fruit is bijvoorbeeld afhankelijk van bestuiving voor de groei. Zo is ook de mens afhankelijk van bestuivers voor voedsel.

De hele wereld zoemt

Promote Pollinators is opgericht om de bescherming van bestuivers (insecten, maar in andere werelddelen ook vogels en vleermuizen) wereldwijd op de politieke agenda te zetten. De coalitie werkt vanuit het besef dat een nationale strategie daaraan kan bijdragen. Ondertekenaars van de declaratie beloven dan ook actie te ondernemen om bestuivers en hun leefomgeving te beschermen middels een dergelijke nationale strategie. De coalitieleden delen onderling de opgedane ervaring en hun nieuwe kennis over methoden en succesvolle werkwijzen. Daarnaast zoeken coalitieleden de samenwerking met een brede selectie van stakeholders en doen ze onderzoek naar de beste manieren om zoveel mogelijk bestuivende soorten en hun habitats te behouden.

De UN Biodiversity Conference (cop cbdis een tweejaarlijkse internationale top over biodiversiteit waar meer dan 190 landen kennis delen en afspraken maken om biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Tijdens de UN Biodiversity Conference in Sharm-el-Sheikh faciliteert het secretariaat van Promote Pollinators naast het Sign-up Event ook nog een werksessie voor coalitieleden, potentiële leden en partnerorganisaties op 18 november. Op 25 november wordt ruime aandacht geschonken aan bestuiving en bestuivende insecten in het Rio Conventions’ Pavilion.