Interview met IVN Westerveld

In januari 2017 bestaat IVN Westerveld 25 jaar. In dit jubileumjaar vragen zij aandacht voor de bedreigde positie van alle soorten bijen, wilde bijen, hommels en de honingbij. Ter ere van het jubileum houden zij een tweedaags symposium ‘Bijen, bermen en biodiversiteit’ op 9 en 10 juni. Voor de rubriek Zie! van de Ziezo! (maart 2017) worden zij in de spotlight geplaatst.  Lees hieronder het interview met Ans Lutgerink, secretaris van IVN Westerveld:

Wanneer zijn jullie opgericht en waarom?

Onze vereniging werd op woensdag 21 oktober 1992 opgericht als IVN-afdeling Dwingelderveld en Omstreken door cursisten van een natuurgidsencursus. Na de gemeentelijke herindeling in Drenthe kwam het natuurgebied Dwingelderveld, dat oorspronkelijk in drie gemeenten lag, in zijn geheel in de nieuwe plattelandsgemeente Westerveld te liggen. De afdeling heet sindsdien ‘IVN-afdeling Westerveld’. Bij de oprichting ging het er allereerst om de mensen in aanraking te brengen met de mooie natuur in onze omgeving.

Wat is jullie belangrijkste focuspunt/ activiteit?

In januari 2017 bestaat IVN Westerveld 25 jaar. In dit jubileumjaar vragen we aandacht voor de bedreigde positie van alle soorten bijen, wilde bijen, hommels en de honingbij. We benadrukken de rol die wegbermen kunnen spelen bij het verbeteren van hun leefomstandigheden. We doen dat op allerlei manieren:

 

Hoe ziet de groep eruit?

IVN Westerveld heeft een bestuur van 4 personen met een adviseur op de achtergrond. We hebben ons georganiseerd in verschillende werkgroepen: Gidsengroep Dwingelderveld, Snuffelclup (kinderactiviteit Dwingeloo), Buren in het bos (basisschool activiteit op het Oosterzand, Uffelte), Oktobermaand Kindermaand, Junior Rangers van het Dwingelderveld, Werkgroep Natuurwerkdag, Blauwe Brigade (beheer voor de klokjesgentiaan), Korte Cursussen, Kraam en Promotie, Vledderveld (beheer), Nachtvlinder, Natuurfotoclub.

Daarnaast voor ons symposium: een coördinatiegroep voor het symposium en de werkgroep werkbijen voor allerlei educatieve activiteiten voor het publiek.

Deze werkgroepen organiseren publieksactiviteiten en activiteiten voor onze leden zelf. Wij hebben nu ongeveer 150 leden.

Kunnen mensen zich bij jullie aansluiten/ lid /donateur worden?

Je kunt lid worden van de afdeling Westerveld voor 24 euro per jaar. Als lid krijg je:

 

Hoe zou je jullie link met de Natuur en Milieufederatie Drenthe omschrijven?

IVN werkt vanuit de natuur aan een duurzame samenleving. Ons uitgangspunt is dat het laten beleven van de natuur zowel de betrokkenheid bij de natuur als het duurzaam handelen stimuleert. IVN Westerveld houdt van de natuur en geeft dat enthousiasme graag door aan anderen We organiseren cursussen en excursies voor volwassenen en kinderen. We overleggen regelmatig met gemeente, provincie en waterschap over berm- en groenbeheer. Dit komt overeen met het werk van de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Hoe zou een inwoner van Drenthe jullie kunnen kennen?

De meeste mensen kennen ons dankzij onze lezingen en cursussen. Maar we doen ook aan beheer. Op zaterdag 5 november hebben we samen met Staatsbosbeheer weer een Natuurwerkdag georganiseerd in Nationaal Park Drents-Friese Wold. Landschapsbeheer Friesland zorgde voor het gereedschap. Het Nationaal Park betaalde de koffie/thee/ranja en koek. En Staatsbosbeheer zorgde voor de lunch. We zijn met 150 mensen, 100 kinderen en 50 volwassenen, in een groot gebied rondom het ven het Groote Veen aan de slag geweest.

Wat is jullie droombeeld voor de toekomst?

Een lint van bloeiende bermen door onze gemeente dat alle dorpen en woonkernen met elkaar verbindt. Een lint van bermen dat een 4e groot natuurgebied vormt naast het Holtingerveld, het Dwingelderveld, en het Drents Friese Wold.

Zijn er de komende tijd nog activiteiten/ bijeenkomsten waar mensen naartoe kunnen komen?

Voor al onze komende activiteiten kunt u kijken naar ons activiteitenoverzicht.

Wilt u meer lezen over Natuur-, Milieu- of Energiegroepen bij u uit de buurt? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe: de Ziezo! Zo wordt u elke zes weken op de hoogte gehouden van het natuur- en milieunieuws uit Drenthe en in elke editie komen één of twee groepen aan het woord in de rubriek Zie! Meld u hier aan voor de Ziezo!

Ook als groep in de Zie!? Stuur dan een mail naar communicatie@nmfdrenthe.nl.