IVN Westerveld een symposium over bijen, bermen en biodiversiteit

Op 9 en 10 juni 2017 organiseert IVN Westerveld een symposium over bijen, bermen en biodiversiteit.

Zonder het werk van hommels, wilde bijen en honingbijen zouden groente en fruit van ons menu verdwijnen. Hommels, wilde bijen en honingbijen zijn voor ons van levensbelang. Maar het gaat slecht met de bijen, hommels en andere bestuivers. Een van de oorzaken is dat ze zelf geen voedsel meer kunnen vinden. En daar is wat aan te doen!

IVN Westerveld bestaat 25 jaar en organiseert dit symposium voor belangstellenden en allen die zich beroepsmatig bezighouden met openbaar groen bij gemeenten, provincies, waterschappen en NB- organisaties.

Lees hier de brochure (pdf). Op pagina 4 vindt u het programma van deze dag.

Reserveer de datum in uw agenda.