Koekangerveld Zoemt

Koekangerveld Zoemt

In 2017 is het project Nederland Zoemt gestart. Een landelijk project dat het voedselaanbod en de nestgelegenheid van wilde bijen structureel moet vergroten. Dit wordt onder andere gedaan door het aanleggen van bloemrijke stroken of weiden, het creëren van open zandplekken en het plaatsen van insectenhotels. Dit gebeurt, landelijk en in Drenthe, op verschillende plekken om verbindingen in het landschap te creëren. Eén van de plekken is de Struikberg in Koekangerveld.

In Drenthe wordt Nederland Zoemt gecoördineerd door Landschapsbeheer Drenthe en er wordt samengewerkt met Stichting Het Drentse Landschap, IVN, Natuur en Milieufederatie Drenthe en de twaalf Drentse gemeenten. De ontwikkeling, verbetering en het duurzaam beheer van de bijenplekken wordt veelal door bewoners en vrijwilligers opgepakt. Ze worden hierbij ondersteund door Landschapsbeheer Drenthe met kennis, gereedschap en/of (plant)materiaal.

Natuurwerkdag 2017
Tijdens de Natuurwerkdag afgelopen november zijn op de Struikberg onder leiding van Belangenvereniging Koekangerveld e.o. struiken aangeplant en er is een meerjarig Drents bloemenmengsel gezaaid. Inmiddels slaat het meerjarige mengsel goed aan en het zoemt van de insecten. Met name de spontaan opgekomen distels lijken in trek bij de vlinders en bijen. De kleine vuurvlinder, metaalvlinder en dikkopjes zijn druk met het verzamelen van nectar. Een mooie stap om heel Nederland te laten zoemen.