In memoriam Minko van der Veen: ecologisch beheer goed voor vlinders

Dagvlinders profiteren daadwerkelijk van consequent ecologisch graslandbeheer. Dit blijkt uit monitoring door de vlinderwerkgroep van IVN Roden van de terreinen rondom de gaslocatie bij Langelo.

Coördinator van de vlinderwerkgroep Roden en secretaris van de Vlinderwerkgroep Drenthe Minko van der Veen vroeg ons kort geleden om dit positieve bericht naar buiten te brengen. Helaas is hij vlak daarna plotseling overleden. Ter nagedachtenis aan zijn jarenlange inzet voor de vlinders in Drenthe willen we dit bericht alsnog delen. Hij wilde dit positieve bericht zelf graag publiceren, omdat de zorgen over de achteruitgang van de biodiversiteit de laatste tijd de boventoon voeren. Tijdens de manifestatie Heel Drenthe Zoemt op 17 november jl. vertelde Minko nog over de achteruitgang van boerenlandvlinders in Drenthe.

In 2002 heeft de vlinderwerkgroep Roden met de NAM afspraken gemaakt over de wijze van beheer. Tot dan toe klepelde de NAM het grasland, waarbij het maaisel niet of nauwelijks werd afgevoerd. Samen met De Vlinderstichting is toen een beheeradvies opgesteld, wat tot op de dag van vandaag door de NAM is gevolgd.

Het dagvlinderonderzoek van 2017 laat zien wat 14 jaar consequent ecologisch graslandbeheer oplevert. Van de 24 soorten dagvlinders die de vlinderwerkgroep in de periode 2002-2007 vaststelde, bleken er 23 nog aanwezig! Alleen de Argusvlinder heeft zich sinds 2006 niet meer laten zien; deze soort is in Drenthe bijna uitgestorven. Van de 12 soorten boerenlandvlinders zijn er nog steeds 11 soorten aanwezig. Ook de aantallen die de vlinderwerkgroep per soort telde, waren veelal nog op hetzelfde peil. Alleen de aantallen Oranje zandoogjes zijn gedecimeerd.