Miljoenen extra voor natuurbeheer boeren

Het kabinet gaat 20 miljoen euro per jaar extra vrijmaken om boeren die in natuurbehoud willen investeren te ondersteunen. Er gaat nu jaarlijks 60 miljoen euro naar agrarisch natuurbeheer. Een toename dus van maar liefst 30%. Met het geld kunnen boeren met agrarisch natuurbeheer de verscheidenheid aan planten- en diersoorten in landbouwgebieden te versterken. Een mooie opsteker. RTV Drenthe noteerde uit de mond van Martijn van Dam, staatssecretaris Economische zaken:

“Agrarisch natuurbeheer zorgt voor een grotere betrokkenheid van boeren bij het verbeteren van de biodiversiteit en het versterken van de natuur in landbouwgebieden, zoals bijvoorbeeld het behoud van weidevogels”

Weidevogels

Eigenlijk is Drenthe als provincie voor weidevogels minder geschikt, maar alle andere plant- en diersoorten die het goed doen in agrarisch gebied hebben veel baat bij goed beheer. Zeker de boerenlandvlinders kunnen dit zetje in de rug maar al te goed gebruiken.

Boeren met hart voor natuur

Vanaf deze week gaan ook wij boeren die natuurinclusief boeren in het zonnetje zetten. Houd onze website en Facebookpagina in de gaten, want we kunnen nu nog niet alles verklappen…