Natuurwerkplaats voor de Knollathyrus

Op 17 mei organiseren de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe in samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn een natuurwerkplaats over de Knollathyrus. Doel van de natuurwerkplaats is om de gemeente voorstellen te doen voor de verbetering van de leefomstandigheden van deze icoonsoort.

In februari is de gemeente Borger-Odoorn onze ambassadeur geworden voor de Knollathyrus. Deze zeldzame plantensoort komt in Drenthe bijna alleen in de bermen in de omgeving van Ees en Eesergroen voor. Juist omdat de Knollathyrus zo zeldzaam is, wil de gemeente zich voor deze soort gaan inzetten.

Met het organiseren van de natuurwerkplaats bieden we de gemeente de helpende hand. We gaan samen met de gemeente, provincie, natuurorganisaties, betrokken bewoners, grondgebruikers, en deskundigen bespreken hoe de gemeente de bestaande groeiplaatsen kan veiligstellen en op welke wijze verbetering van het beheer mogelijk is. Ook bekijken we of er kansen zijn voor verdere verspreiding van de Knollathyrus binnen de gemeente Borger-Odoorn.

Meer informatie
Lees hier meer over de Knollathyrus in de gemeente Borger-Odoorn.