Nieuw: Drentse zaadmengsels

Er is steeds meer aandacht voor het voortbestaan van (bedreigde) insecten zoals veel vlinder- en bijensoorten. Onder andere door het inzaaien van bloemrijke akkers en weilanden draagt men bij aan het voortbestaan van deze soorten. Vanaf nu kunnen grondeigenaren ook op maat gemaakte Drentse zaadmengsels gaan zaaien. Met deze Drentse mengsels wil Landschapsbeheer Drenthe het landschap in de provincie versterken en bijdragen aan de biodiversiteit.

Tot halverwege de vorige eeuw kwamen bloemrijke graslanden op grote schaal voor. In de loop der jaren is dit echter sterk verminderd. We proberen het tij te keren door het inzaaien van weiden en akkers met bloemrijke Drentse zaadmengsels. Er is een aantal kleurrijke, prachtige mengsels in omloop, echter met vooral uitheemse plantensoorten. Dit zijn plantensoorten die oorspronkelijk niet in Drenthe of Nederland voorkomen.

Typisch Drents
Landschapsbeheer Drenthe wil een alternatief bieden voor de uitheemse zaadmengsels, met typisch Drentse mengsels. De eerste zaadmengsels met Drentse plantensoorten! Met een akkermengsel en drie bloemrijke graslandmengsels kunnen Drentse akkers, graslanden en terreinen worden ingezaaid met plantensoorten zoals echte kamille, akkerviooltje en knoopkruid. Soorten die van oorsprong in Drenthe voorkomen en van belang zijn voor vlinders, bijen en zweefvliegen. De mengsels zijn ontwikkeld in samenwerking met de Cruydt-Hoeck. In de flyers over het akkermengsel en het graslandmengsel leest u hier meer over.

Niet alleen vlinders, bijen en zweefvliegen profiteren van de Drentse zaadmengsels, maar ook insectenetende vogels hebben er baat bij. Zij smullen namelijk van de vele insecten in ons landschap. Met andere woorden: als er meer bloemen zijn, is er voldoende nectar en stuifmeel voor insecten, groeien de populaties en is er voldoende voedsel aanwezig voor insectenetende dieren.

Ideale zaaimomenten
De Drentse zaadmengsels worden tweemaal per jaar uitgegeven: in april en september. Dit heeft te maken met de voorkeursperiode om de mengsels in te zaaien. Het eerstvolgende zaaimoment is in september. Dus heeft u gronden in beheer en wilt u wat doen voor de biodiversiteit? Vul dan een aanmeldformulier in en ontvang een offerte op maat.

De Drentse zaadmengsels zijn ontwikkeld in samenwerking met Het Drentse LandschapNatuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Werkgroep Florakartering Drenthe. Hierbij is gebruik gemaakt van de Atlas van de Drentse flora. De mengsels zijn mede mogelijk gemaakt dankzij de provincie Drenthe.