Samenwerking biedt perspectief voor het Oranje zandoogje

Dinsdag 25 september organiseerden we in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe in Weerdinge een natuurwerkplaats over het Oranje zandoogje. Samen met natuurorganisaties, bewoners en ambtenaren van de gemeente Emmen en de provincie hebben we besproken wat iedereen kan doen om de leefomgeving voor het Oranje zandoogje te verbeteren.

In november 2017 is gedeputeerde Henk Jumelet tijdens de manifestatie Heel Drenthe Zoemt ambassadeur geworden voor het Oranje zandoogje. Daarbij heeft hij aangegeven dat hij zich graag sterk wil maken voor deze karakteristieke boerenlandvlinder. Door het organiseren van de natuurwerkplaats bieden we hem daarbij de helpende hand.

Het Oranje zandoogje vliegt in Drenthe in bloemrijke graslanden en dan met name in de ruigtes en randen van houtwallen en bosjes. In het agrarisch gebied van Drenthe laat deze boerenlandvlinder een alarmerende achteruitgang zien.

Gelukkig bleek tijdens de natuurwerkplaats dat het nog niet te laat is voor het Oranje zandoogje. Zo leidt meer gefaseerd maaien bijvoorbeeld tot bloemrijkere bermen en graslanden. Deze bieden niet alleen voedsel voor het Oranje zandoogje, maar ook voor andere boerenlandvlinders, bijen en insecten.

Door jaarlijks minimaal 15% niet te maaien, ontstaat ook ruimte voor de rups van het Oranje zandoogje om te overwinteren. Daarmee kan de gemeente Emmen samen met inwoners en boeren aan de slag. Maar ook voor andere gemeenten is de opbrengst van de natuurwerkplaats relevant.

Tijdens de natuurwerkplaats is ook specifiek gekeken naar maatregelen voor het Oranje zandoogje in het nabij gelegen Meerbos. Vanuit de bewoners bleek er behoefte om hier de zichtlijn richting Valthe te herstellen. Het advies was daarom om herstel van de zichtlijn te combineren met het realiseren van een centrale schrale, bloemrijke strook en een geleidelijke overgang naar de bosranden, zodat het Oranje zandoogje hiervan ook kan profiteren..

Gedeputeerde Henk Jumelet benadrukte dat samenwerking noodzakelijk is om de biodiversiteit in het boerenland te versterken. Daar zal niet alleen zijn Oranje zandoogje wel bij varen, maar ook veel andere soorten planten en dieren.

Doen zit in onze natuur is de slogan van de provincie Drenthe, ook als het gaat om biodiversiteit”, aldus Jumelet.