Steenuilen Aa en Hunze onder de pannen

Steenuilen Aa en Hunze onder de pannen

Dankzij het samenwerkingsverband Heel Drenthe Zoemt is de gemeente Aa en Hunze sinds januari 2018 ambassadeur van de steenuil. De gemeente gaat zich inzetten om het leefgebied van deze icoon van de biodiversiteit van het kleinschalig (boeren)landschap te verbeteren en hoopt dat inwoners ook een steentje willen bijdragen. Hiervoor zijn Landschapsbeheer Drenthe, de Steenuilenwerkgroep Drenthe en IVN Aa en Hunze gevraagd en is het project Steenuilen Aa en Hunze onder de pannen opgezet.

In de zomer van 2018 hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe een natuurwerkplaats georganiseerd om handvatten te bieden voor steenuilen in de gemeente. De partijen willen nu inwoners infomeren over steenuilen en het is de bedoeling om (samen met inwoners) de leefomgeving van de steenuil in het buitengebied te verbeteren. Wat mensen zelf kunnen doen staat centraal in het project. Erfeigenaren worden opgeroepen om deel te nemen aan het project om hun erf of terrein te verbeteren ten behoeve van de steenuil. Denk hierbij aan het plaatsen en beheren van hoogstamfruit- en (knot)bomen, heggen, houtwallen, het plaatsen van nestkasten en steenuil-vriendelijke drinkbakken, het creëren van overhoekjes en het ontwikkelen van bloemrijke weiden.

Erfscan
In het project Steenuilen Aa en Hunze onder de pannen is ruimte om (in 2019 en 2020)  op vijfentwintig erven maatregelen uit te voeren. De focus ligt hierbij vooral op de dorpen Eext, Anloo, Gasteren, Nijlande, Eldersloo, Ekehaar en de directe omgeving. Deelnemers worden bezocht door een deskundige en naar aanleiding van een erfscan ontvangen ze een beheer- en inrichtingsplan. Dankzij de provincie Drenthe, Nationale Postcode Loterij en de gemeente Aa en Hunze kunnen materialen zoals plantgoed en nestkasten beschikbaar worden gesteld. Meer informatie is te vinden op de site van Landschapsbeheer Drenthe. Hier kunt u ook aangeven of u wilt deelnemen aan het project.