Symposium “Bijen, bermen, biodiversiteit”

Op 9 en 10 juni organiseerde IVN Westerveld het symposium “Bijen, bermen, biodiversiteit”. Met dit tweedaagse evenement wil IVN de achteruitgang van de bij in Drenthe onder de aandacht brengen en draagvlak creëren onder bestuurders. Het symposium is dit weekend dan ook niet alleen bezocht door geïnteresseerden en leden, maar ook door vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en natuurbeheerders.

Bloemrijke bermen

Wegbermen vormen het belangrijkste speerpunt: strakke en netjes gemaaide bermen zijn funest voor de bij. De inzet is daarom om zoveel mogelijk aan te sturen op zoveel mogelijk bloemrijke groenstroken. Wat dat betreft is het goed nieuws dat deze week de motie boerenlandvlinders door provinciale staten unaniem werd aangenomen. Ook voor de boerenlandvlinder is een kwalitatief sterke berm namelijk van belang. Beide soorten zullen baat hebben bij het actieplan dat de provincie naar aanleiding van deze ontwikkelingen zal opstellen. Wordt vervolgd…