Teruggang insecten ernstiger dan verwacht

Voor het eerst is met harde cijfers aangetoond dat in Europa insecten op grote schaal aan het verdwijnen zijn. Sinds 1990 is de hoeveelheid met meer dan 75 procent afgenomen, blijkt uit Duits-Nederlands onderzoek. Er zijn sterke aanwijzingen dat nieuwe bestrijdingsmiddelen uit de landbouw een belangrijke rol spelen bij de teruggang van álle soorten vliegende insecten. Bij individuele soorten insecten, zoals bijen, vlinders, hommels, zweefvliegen was al vastgesteld dat ze in aantallen achteruit hollen. Nu blijkt dat de teruggang extreem hoog is en alle insecten treft.

Tussen 1989 en 2016 zijn op 63 plaatsen in Duitsland stelselmatig insecten gevangen. Op alle plekken werd een teruggang geconstateerd. Plaatselijke veranderingen in het grondgebruik rondom de 63 natuurgebieden, weersveranderingen en veranderingen in het landschap kunnen de algemene trend van de dramatische afname niet verklaren. Bioloog Hallmann van de Radbout Universiteit Nijmegen: “Wat overblijft is milieuverontreiniging en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Wij kunnen de achteruitgang niet direct aan deze factoren wijten, maar we hebben sterke vermoedens.”

Ook een Drents probleem?

De auteurs van de nieuwe publicatie, onder wie de Britse hoogleraar en hommel-deskundige Dave Goulson (eerder dit jaar ook spreker op het bijensymposium van IVN), dringen aan op verder onderzoek naar de oorzaak van de kaalslag onder insecten. Ze vragen zich ook af of de teruggang ook op andere plaatsen in Europa van een vergelijkbare grootte is. Volgens Hallmann zijn de onderzoekslocaties in Duitsland vergelijkbaar met de geografische situatie in Nederland. “Het gaat overwegend om plukjes natuur tussen landbouwgebieden, net als in Nederland.” – bron: Trouw

Actie!

Deze week staan alle Natuur en Milieuorganisaties in Nederland achter de actie Code Rood Voor Natuur, waarmee al bijna 28.000 handtekeningen zijn verzameld. We hopen dat ook politiek Den Haag deze noodkreet ter harte neemt. Petitie nog niet getekend? Dat kan nog tot het einde van de week via deze link…

17 november organiseren we de manifestatie Heel Drenthe Zoemt. Daar laten we enkele Drentse succesverhalen zien rondom biodiversiteit in het agrarisch gebied, maar hebben we het ook over verbeterpunten. Samen met provincie, gemeenten, waterschappen, boeren  en natuurbeheerders tot een breed gedragen aanpak komen om onze soorten te beschermen, dat is het doel. U bent van harte uitgenodigd.