Wethouder Aa en Hunze ontvangt ‘Advies Steenuil’

Wethouder Aa en Hunze ontvangt ‘Advies Steenuil’

Woensdag 17 oktober overhandigden de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe wethouder Henk Heijerman het ‘Advies Steenuil Aa en Hunze’. In dit adviesrapport is aangegeven wat de gemeente en andere grondgebruikers kunnen doen om de leefomgeving voor de steenuil te verbeteren. Het uiteindelijke doel is de vestiging van meer steenuilen in Aa en Hunze, en het herstel van de biodiversiteit van het kleinschalig landschap.

Ambassadeur van de steenuil

Eind januari is de gemeente Aa en Hunze aangehaakt bij de campagne Heel Drenthe Zoemt als ambassadeur van de steenuil. De gemeente heeft de steenuil gekozen als icoonsoort voor de biodiversiteit van het kleinschalig boerenlandschap, omdat deze kleine uil ook overdag zichtbaar is en in de nabijheid van mensen voorkomt. De gemeente Aa en Hunze gaat zich in zetten voor het verbeteren van het leefgebied van de steenuil en hoopt dat ook inwoners hier een steentje aan bij gaan dragen.

Om de gemeente en inwoners een handje te helpen hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe deze zomer een natuurwerkplaats georganiseerd. Tijdens deze middag zijn samen met de gemeente, betrokken bewoners, boeren en deskundigen concrete adviezen geformuleerd.

Verbeteren leefomgeving

Steenuilen vinden hun prooien (insecten, muizen, wormen etc.) voor een belangrijk deel op en in de omgeving van gevarieerde erven. Voor boeren en bewoners in de kleine dorpen en het buitengebied van Aa en Hunze zijn er daarom allerlei mogelijkheden om op hun erf rekening te houden met steenuilen. Paarden- en schapenweiden, hoogstamfruitbomen, moestuinen, poelen, houtwallen en –singels zijn bijvoorbeeld van belang voor de voedselvoorziening van steenuilen.

Door een goede bescherming, herstel en onderhoud van houtwallen, oude bomen en poelen kan de gemeente zelf ook bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving voor de steenuil. Verder is het voor de steenuil en ook voor de biodiversiteit in het algemeen van belang dat de gemeente Aa en Hunze meer bermen in de gemeente ecologisch gaat beheren.

Lees hier het rapport

Heel Drenthe Zoemt is een samenwerking van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe, De Vlinderstichting, Vlinderwerkgroep Drenthe, Steenuilenwerkgroep Drenthe, FLORON, Agrarische Natuur Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, IVN en KNNV Assen, IVN Emmen, Nederlandse Bijenhoudersvereniging en Duurzaam Bovensmilde. Heel Drenthe Zoemt is mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Nationale Postcodeloterij. Op de hoogte blijven? Volg Heel Drenthe Zoemt dan op Facebook.