Wethouder Borger-Odoorn ontvangt Advies Knollathyrus

Wethouder Borger-Odoorn ontvangt Advies Knollathyrus

Foto: Hans Dekker

Op donderdag 19 juli heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe het Advies Knollathyrus aangeboden aan wethouder Freek Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn. In het advies is aangegeven wat de gemeente en andere grondgebruikers kunnen doen om deze zeldzame plantensoort te beschermen en beheren.

In februari is de gemeente Borger-Odoorn aangehaakt bij de campagne Heel Drenthe Zoemt als ambassadeur van de Knollathyrus. Buijtelaar: “Een goede zaak om de Knollathyrus een handje te helpen zijn leefgebied te vergroten. Nu zie je deze zeldzame plant bijna alleen nog in de bermen in de omgeving van Eesergroen. Hoe mooi zou het zijn als we met de juiste aanpak deze donkerrode tot lichtpaarse bloem op nog meer plaatsen in Drenthe aantreffen. Aan Borger-Odoorn zal het niet liggen!”

Om de gemeente daarbij een handje te helpen hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe dit voorjaar een natuurwerkplaats georganiseerd. Tijdens deze middag hebben we samen met de gemeente, provincie, natuurorganisaties, betrokken bewoners, grondgebruikers en deskundigen concrete adviezen voor de gemeente geformuleerd. Daardoor kan de gemeente tijdens wegwerkzaamheden beter rekening houden met deze zeldzame plant en ook het bermbeheer hier optimaal op afstemmen.

Een werkgroep bestaande uit de gemeente, Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, de provincie, IVN Borger-Odoorn en de Natuur en Milieufederatie Drenthe gaat een aantal adviezen nog verder uitwerken. Zo gaat de werkgroep een plan maken voor de introductie van de Knollathyrus in een aantal andere gebieden in de gemeente. Ook gaat de werkgroep onderzoeken op welke wijze bufferzones voor de Knollathyrus kunnen worden ingericht om de bestaande groeiplaats beter te beschermen.

Heel Drenthe Zoemt is een samenwerking van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe, De Vlinderstichting, Vlinderwerkgroep Drenthe, Steenuilenwerkgroep Drenthe, FLORON, Agrarische Natuur Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, IVN en KNNV Assen, IVN Emmen, Nederlandse Bijenhoudersvereniging en Duurzaam Bovensmilde. Heel Drenthe Zoemt is mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Nationale Postcodeloterij.

Meer informatie
Download het Advies Knollathyrus Borger-Odoorn (pdf).

Lees hier meer over de Knollathyrus in de gemeente Borger-Odoorn.