Wethouder Emmen neemt Advies Oranje zandoogje in ontvangst

Wethouder Emmen neemt Advies Oranje zandoogje in ontvangst

Op woensdag 23 januari hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en de werkgroep natuur en leefomgeving Weerdinge het ‘Advies Oranje zandoogje gemeente Emmen’ aangeboden aan wethouder René van der Weide. In het advies geven de natuurorganisaties aan wat de gemeente Emmen, de provincie en andere grondgebruikers kunnen doen om de leefomgeving voor deze boerenlandvlinder te verbeteren.

In november 2017 is gedeputeerde Henk Jumelet tijdens de manifestatie Heel Drenthe Zoemt ambassadeur geworden voor het oranje zandoogje. Daarbij heeft hij aangegeven dat hij zich graag sterk wil maken voor deze karakteristieke boerenlandvlinder. Om hem daarbij de helpende hand te bieden hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe in september 2018 in Weerdinge een natuurwerkplaats over het oranje zandoogje georganiseerd. Tijdens deze middag zijn samen met de gemeente Emmen, provincie, betrokken bewoners en natuurorganisaties concrete adviezen geformuleerd. Daarmee kan de gemeente Emmen samen met inwoners en boeren aan de slag. Maar ook voor andere gemeenten en de provincie is de opbrengst van de natuurwerkplaats relevant.

In het agrarisch gebied van Drenthe laat het oranje zandoogje een alarmerende achteruitgang zien. Oorzaak is het feit dat bermen en graslanden de afgelopen jaren minder bloemrijk zijn geworden en houtwallen en struiken zijn verdwenen. Het advies is daarom om bermen en graslanden meer gefaseerd te maaien en het maaisel af te voeren. Daardoor kunnen weer bloemrijke bermen en graslanden tot ontwikkeling komen. Die bieden niet alleen voedsel voor het oranje zandoogje, maar ook voor andere boerenlandvlinders, bijen en insecten.

Voor het Meerbos nabij Weerdinge is een specifiek advies geformuleerd dat aansluit bij de wensen van bewoners. Het advies is om herstel van de zichtlijnen richting Valthe en het dorp te combineren met het realiseren van een centrale schrale, bloemrijke strook en een geleidelijke overgang naar de bosranden. Het oranje zandoogje kan hiervan profiteren.

Heel Drenthe Zoemt is een samenwerking van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe, De Vlinderstichting, Vlinderwerkgroep Drenthe, Steenuilenwerkgroep Drenthe, FLORON, Agrarische Natuur Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, IVN en KNNV Assen, IVN Emmen, Nederlandse Bijenhoudersvereniging en Duurzaam Bovensmilde. Heel Drenthe Zoemt is mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Nationale Postcodeloterij.

Meer informatie
Het Advies Oranje zandoogje gemeente Emmen is hier te downloaden

Lees hier meer over het oranje zandoogje.