Zet de bij op de kaart

De kranten staan er vol van: het gaat niet goed met de bij. Zowel de achteruitgang van de wilde bijen als de sterfte van volken van de honingbij zijn zorgwekkend. Om hier aandacht voor te vragen en de wilde bij een steuntje in de rug te geven, is het landelijke project Nederland Zoemt gestart. Dit project heeft als doel de leefomstandigheden en de beschikbaarheid van voedsel te verbeteren. In Drenthe wordt het project gecoördineerd door Landschapsbeheer Drenthe.

De afgelopen jaren zijn al veel initiatieven ondernomen om (wilde) bijen te beschermen en de leefomstandigheden te verbeteren. Een totaalbeeld van alle initiatieven ontbreekt tot nu toe en (nieuwe) initiatieven worden in mindere mate op elkaar afgestemd. Het project Nederland Zoemt moet hier verandering in brengen. Het project start met een inventarisatie van bestaande initiatieven en kansrijke plekken. Beide worden verzameld op een zogenoemde kansenkaart.

Uw hulp is hard nodig
Om een beeld te krijgen van de bestaande initiatieven vragen we de hulp van een ieder die zich hiermee bezighoudt. Denk hierbij aan overheden, beleidsmakers, terreinbeheerders, groene organisaties, vrijwilligers en bewoners. Maar ook mensen die zich nog niet met bestaande initiatieven bezighouden maar wel kansrijke plekken weten, wordt gevraagd hun ideeën te delen. De informatie over de bestaande initiatieven en kansrijke plekken kunt u delen via een beknopte enquête. De informatie hieruit wordt gebundeld en vormt de basis voor de kansenkaart.

En verder…
Uiteindelijk is het de bedoeling om in Drenthe in totaal 25 plekken te creëren die bijdragen aan een verbetering van de leefomstandigheden en de voedselbeschikbaarheid. Dit kunnen nieuwe initiatieven zijn, maar ook bestaande initiatieven die een extra steuntje in de rug ontvangen. Op deze manier dragen we met elkaar bij aan het voortbestaan van de wilde bij in Drenthe.