Oranje zandoogje

Oranje zandoogje

Kenmerken: Oranje vleugels met bruine rand, zwarte vlekken met witte kern(en) op de voorvleugels
Periode: Zomermaanden, juli en augustus
Vindplaats: Bloemrijke graslanden, bermen, houtwallen, open landschappen, heidevelden

Het oranje zandoogje geeft in de zomermaanden kleur aan onze bermen! Het is een graslandvlinder met kenmerkende oranje vleugels. Het zijn echte zonaanbidders. Je kunt ze tegenkomen met gespreide vleugels op bladeren van bomen, struiken of kruidachtige planten. 

Herkenning
De voor- en achtervleugels van het oranje zandoogje zijn oranje met er omheen brede bruine randen. Een belangrijk kenmerk van zandoogjes, waaronder het oranje zandoogje, zijn de zwarte vlekken met meestal een witte kern (oogjes) op de voorvleugel. Bij het oranje zandoogje zijn dit meestal 2 witte kernen.

Waar vind ik het oranje zandoogje?
Het oranje zandoogje vliegt in de zomermaanden met de piek in juli en augustus. In Drenthe vliegt de vlinder in bloemrijke graslanden en ruigten, in wegbermen, houtwallen, bosjes en braamstruwelen. Maar ook in grote open landschappen en op heidevelden is de vlinder te vinden.

Trend
Het oranje zandoogje laat in Noord-Nederland een alarmerende achteruitgang zien. Uit onderzoek door de Vlinderwerkgroep Drenthe blijkt dat de verspreiding van de vlinder in Drenthe bijna gehalveerd is in de afgelopen decennia (daling 47%). Vooral in het boerenland is de achteruitgang goed zichtbaar.
Deze achteruitgang hangt samen met een afname aan natuurwaarden in het agrarisch gebied. Bermen, graslanden en weiden zijn minder bloemrijk en houtwallen en struiken verdwenen uit het landschap. 

De waardplanten van het oranje zandoogje zijn verschillende soorten grassen. De rupsen eten van het gras en overwinteren verscholen in een graspol. Gefaseerd maaibeheer, waarbij in de winter een deel van de gras- en kruidige vegetatie blijft staan, is daarom belangrijk om het oranje zandoogje ook in de winter te beschermen.

Geef waarnemingen door!
Kom je een oranje zandoogje tegen? Geef je waarneming dan door op www.waarneming.nl en draag daarmee bij aan de bescherming van het oranje zandoogje in Drenthe! Kijk hier welke waarnemingen van het oranje zandoogje al zijn gedaan!

Print deze kaart en ga op zoek!

Oranje zandoogje