De Sleedoorn in Drenthe

Wist je dat de Sleedoorn vroeger werd gebruikt als ‘levend prikkeldraad? De stekelige struik vind je in Drenthe namelijk vooral in houtwallen. De houtwallen die op de drogere delen van de Drentse beekdalen haaks op de beek staan, dienden in het verleden als perceelscheiding. Samen met Braam en Meidoorn vormde de Sleedoorn daarom een ‘levend prikkeldraad’…

De Sleedoorn is onze Soort van de Maand april omdat hij vroeg in het voorjaar bloeit. Van eind maart tot eind april bloeien de duizenden witte bloempjes die fraai afsteken tegen het donkere, bijna zwarte hout. Tijdens de bloei en vlak erna verschijnen pas de blaadjes. Je kunt de struiken behalve in houtwallen ook vinden in oude bosjes en Sleedoornstruwelen.
Nectar en stuifmeel van de Sleedoorn zijn even aantrekkelijk voor vroeg vliegende wilde bijen en vlinders. De Sleedoornpage, een zeldzame vlinder, legt eitjes in de oksels en takjes en doorns van de Sleedoorn. In Drenthe is deze vlinder uiterst zeldzaam en komt bijna alleen voor rond Zuidwolde.

Foto’s: Hans Dekker

De Sleedoorn is de voorloper van alle pruimen. Er komen kleine blauwzwarte vruchten aan met een dikke pit. Helaas zijn deze pruimpjes niet zo lekker. De Drentse bijnaam Bekkentrekkers zegt wat dat betreft genoeg!

Trend

De Sleedoorn is steeds minder vaak te zien in het Drentse landschap. De achteruitgang komt door een aantal ontwikkelingen die elkaar versterken. Houtwallen en bosjes zijn de afgelopen periode door schaalvergroting in de landbouw verdwenen en verloren hun functie als veekering of houtoogst. Daarnaast vormen wijzigingen in beleid, regelgeving en bezuinigingen op groenbeheer een oorzaak. Financiële regelingen voor beheer en onderhoud van houtwallen zijn daarmee ook verdwenen.

Conclusie: Des te meer reden om dit voorjaar te gaan genieten van de Sleedoorn. Maar let op: je kunt er dus beter mooie foto’s van maken dan jam…

Foto’s: Hans Dekker

Meer informatie

Algemene informatie over de Sleedoorn is hier te vinden.
Op de site van Drents Goud is meer informatie over Drentse landschapselementen te vinden.
Op de site van de Natuurvereniging Zuidwolde is meer informatie over de Sleedoornpage te vinden.