Het Oranje zandoogje in Drenthe

Het oranje zandoogje vliegt in Drenthe in ruige bloemrijke graslanden en ruigten, in wegbermen, greppelkanten en taluds van wijken en kanalen. Het is een boerenlandvlinder, maar wel één die tegenwoordig ook op heidevelden veel te zien is. Het oranje zandoogje heeft een voorkeur voor kleinschalige landschappen met bos en houtwallen, zoals op het Drents Plateau. In Drenthe vliegt de vlinder echter ook graag in grote open landschappen. Denk bijvoorbeeld aan de Oostelijke Veenkoloniën.

Het oranje zandoogje legt zijn eitjes vooral op allerlei grassoorten. De rupsen eten deze waardplanten en overwinteren vervolgens als ze half volgroeid zijn in een graspol.

Hoe vind ik het oranje zandoogje?
Het oranje zandoogje voedt zich in Drenthe vooral met de nectar van akkerdistel, boerenwormkruid, jacobskruiskruid, gewoon duizendblad en struikhei. Grote kans dus, dat je de vlinder bij deze nectarplanten gaat vinden. Het zandoogje komt in de hele provincie voor, behalve in het uiterste noordoosten. Voor extra herkenningstips kun je kijken op deze handige pagina van de Vlinderstichting.

Oorsprong en trends

Het oranje zandoogje laat een alarmerende achteruitgang zien. Vooral in het boerenland is de achteruitgang goed zichtbaar. Op de heidevelden zijn de laatste jaren juist veel meer exemplaren geteld, terwijl dit eigenlijk geen optimaal leefgebied is voor deze vlinder. Misschien heeft dit te maken met de vergrassing van de heide als gevolg van het stikstofoverschot? We sluiten het niet uit…

Uit de Dagvlinderatlas van de Vlinderwerkgroep Drenthe blijkt in ieder geval dat het slecht gaat met de typische vlinders van het Drentse boerenland. Tien van de twaalf boerenlandvlinders zijn achteruitgegaan. De afgelopen vijftien jaar is het agrarisch gebied eentoniger geworden. Bermen, graslanden en weiden zijn minder bloemrijk en houtwallen en struiken verdwenen uit het landschap. Dat vertaalt zich in het verdwijnen van de boerenlandvlinders. Op veel plekken waar de vlinders nog vliegen, zijn de aantallen veel lager dan vijftien jaar geleden.

Meer informatie
Lees hier nóg meer…

Joop Verburg schreef een blog over het Oranje zandoogje. Lees hem hier….