De klapekster in Drenthe

Een nieuwe maand, een nieuwe soort! December staat bij ons in het teken van de klapekster. Dat doen we samen met ROEG, Staatsbosbeheer en IVN Regio Noord. De klapekster is een zeldzaam en beschermd vogeltje, dat anders dan zijn naam doet vermoeden, helemaal niet lijkt op een ekster…

…Hij is namelijk een stuk kleiner en heeft andere kleuren. De zangvogel is ongeveer 24 centimeter en heeft een zwart-wit-grijs verenkleed. Aan zijn snavel zit een klein haakje, kenmerkend voor de klauwieren, de zangvogelfamilie waar de klapekster bij hoort.

Klapekster

In Nederland komt de klapekster bijna niet meer voor. Volgens de Vogelbescherming was het laatste broedgeval in ons land in 1999. De laatste jaren neemt de soort wel iets toe als overwinteraar.

Leefgebied

Het zangvogeltje vertoeft het liefst op heidevelden met opslag van grove den en berk. Ook hoogveengebieden zijn populair bij de klapekster en worden klapeksters gevonden langs bosranden, op kaalslagen en op armelijke weidegronden met bosjes van doornstruiken.

Het leefgebied van de klapekster is vaak iets droger dan dat van zijn familielid, de grauwe klauwier. Belangrijke voorwaarde is dat er voldoende prooidieren aanwezig zijn: muizen, hagedissen, loopkevers en andere kleine dieren.

Broedgedrag

Klapeksters broeden van half april tot juni. De broedduur is 15 dagen. Het vogeltje legt 4 tot 6 eitjes. Het vrouwtje broedt hoofdzakelijk en wordt door het mannetje gevoerd. Beide vogels verzorgen de jongen. De jongen verlaten na 19 of 20 dagen het nest. Klapeksters broeden één keer per jaar.