De Steenuil in Drenthe

De steenuil is de kleinste in ons land broedende uilensoort. Steenuilen geven de voorkeur aan een rommelig kleinschalig landschap met open terrein om te jagen en natuurlijke beschutting van houtwallen, heggen en boomgaarden als schuil- en broedplaats. In Drenthe komt de steenuil vooral in Zuid en Zuidwest Drenthe voor…

Steenuilen zijn zeer honkvaste dieren. Ze brengen het hele jaar, en als het kan hun hele leven, door in een vast leefgebiedje: hun territorium. Verreweg de meeste territoria zijn te vinden in dorpsranden en in kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. Vooral op (voormalige) boerenerven voelen ze zich thuis. Hoe rommeliger het erf is, hoe liever de steenuil het heeft.

Foto’s: Erwin Bruulsema 

Kieskeurig is hij ook niet. Op het menu staan wormen, muizen, kikkers, rupsen, kleine vogels kevers en andere insecten. Maar de mestkever is toch wel zijn lievelingsvoedsel.

“Met een veranderlijke blik kijken ze om zich heen. Het ene moment is die blik wat dromerig, het andere moment kan die alert, boos, indringend of wat wijs zijn. Die laatste blik schuilt ook in de Latijnse naam Athene noctua: Athene nachtvogel. Dit is verwijzing naar Pallas Athene, godin van de wijsheid en beschermgodin van de Griekse hoofdstad. De Grieken hebben nog steeds een hoge pet op van de steenuil. Traditioneel wordt de soort afgebeeld op munten, zo ook op de Griekse euromunt.” 

– Natuurspotter Bert Dijkstra in zijn blog ‘Beschermgodin klautert op’

Steenuilen zijn vooral actief in het donker, maar in tegenstelling tot andere uilen zijn ze ook overdag te zien. Dat komt door hun voorliefde om bij rustig weer overdag lekker in het zonnetje te zitten. Vaak een beetje verscholen in een boom, maar niet zelden ook open en bloot, zoals op het dak van een schuurtje. Vooral in de ochtend- en avonduren zijn steenuilen vrij gemakkelijk te ontdekken op hun vaste zitplaatsen.

Trend
Het aantal steenuilen in Nederland is de laatste 50 jaar sterk verminderd. Met name het eentonige karakter van het platteland heeft tot vermindering van nestgelegenheden geleid. Houtwallen, oude schuren en boomgaarden zijn verdwenen.

– de tekst gaat verder onder de afbeelding –

Ook in Drenthe verdwijnen kleine landschapselementen sluipenderwijs uit het landschap. De huidige populatie steenuilen in Drenthe wordt geschat op 150 tot 200 broedparen. Dat is maar een klein deel van de landelijk bijna 8.000 broedparen.

Meer informatie
Meer algemene informatie is te vinden op de site van STONE (Steenuilenoverleg Nederland). Specifieke informatie over de bescherming van steenuilen in Drenthe is te vinden op de site van Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe.
Op de website Drents Goud is meer te lezen over het verdwijnen van landschapselementen in Drenthe.