Het Icarusblauwtje in Drenthe

De soort van de maand juni is een boerenlandvlinder: Het Icarusblauwtje!

Het Icarusblauwtje komt in Drenthe voor in half-natuurlijke vochtige grasladen en heischrale vegetaties in wegbermen, taluds van wijken, greppels en waterlopen. Het Icarusblauwtje vliegt ook vaak op braakliggende terreinen. Een typische soort dus voor het agrarisch landschap. Zijn eitjes legt hij vooral op kleine klaver, gewone rolklaver en moerasrolklaver. De rupsen kunnen namelijk goed van deze waardplanten eten.

Hoe vind ik Icarusblauwtjes?
Zelf op zoek? Het Icarusblauwtje in Drenthe voedt zich vooral met de nectar van moerasklaver, boerenwormkruid, guldenroede, rode klaver en witte klaver. Grote kans dus, dat je vlinder bij deze nectarplanten kunt vinden. Met deze zoekkaart en foto’s van Floron helpen we je alvast op pad.

En hoe zien ze er eigenlijk uit?
Je hebt een strook witte klavers in de berm langs een akker gespot. Wat nu? Hoe weet je wanneer je een Icarusblauwtje in het vizier hebt? Met deze afbeeldingen en omschrijvingen weet je precies welke soort je ziet en of het een mannetje of een vrouwtje is.

Tip van de natuurspotters: de vlinderwandeling rond Zuidwolde

Icarusblauwtje gevonden? Maak een foto en zet hem op de kaart hieronder!

 

 

Oorsprong en trends
Oorspronkelijk vloog het Icarusblauwtje vooral in de oostelijke Veenkoloniën. De vlinder heeft zich inmiddels steeds meer over de provincie verspreid en is een echte pioniersoort. Vaak duikt hij tijdelijk ergens op en verdwijnt dan weer. Het aantal locaties waarop hij permanent is gevestigd ligt daarom waarschijnlijk iets lager.

Het gaat goed met het Icarusblauwtje in Drenthe! Net als in de rest van Nederland nemen de aantallen gestaag toe en dat is goed nieuws. Wel heeft het gebruik van bestrijdingsmiddelen een negatief effect op het voorkomen van deze soort. Bij gefaseerd maaibeheer in bermen kan de soort zich nog verder uitbreiden.

Meer informatie
Lees hier meer over het Icarusblauwtje.

Klik op de kaart om zelf een Icarusblauwtje te spotten