De Drentse Bij

Wist je dat er naast honingbijen ongeveer 350 soorten wilde bijen in Nederland leven? De honingbij is eigenlijk een beetje een apart geval, want deze komt in de Drentse en Nederlandse natuur niet of nauwelijks in het wild voor. De honingbij wordt door imkers gehouden in bijenkasten en is daarom niet echt als een wilde diersoort te beschouwen. De overige bijensoorten worden niet door de mens verzorgd en beschouwen we wel als ‘wilde’ bijen...

Bestuiving

Wilde bijen en hommels zijn samen met honingbijen belangrijke bestuivers. In Nederland en in Drenthe is maar liefst 80% van de wilde planten afhankelijk van insecten voor de bestuiving.  Ook voor onze voedselgewassen is de bestuiving door insecten en vooral ook wilde bijen van groot belang. Zonder bestuivers zouden we geen appels kunnen plukken en tomaten kunnen oogsten.

Verspreiding

Hommels en honingbijen leven in een kolonie. Alle andere wilde bijensoorten in Nederland leven solitair. Het vrouwtje zoekt een geschikte nestelplek legt hier haar eitjes. In wegbermen, bosjes, natuurterreinen en zelfs in de achtertuin kunnen wilde bijensoorten een geschikte plek vinden om te leven. Belangrijk is dat er voldoende voedsel te vinden is in de vorm van bloeiende planten. Ook de aanwezigheid van geschikte nestelplekken is belangrijk voor het voortbestaan van wilde bijen. Sommige soorten maken een nest in dood hout en in stengels. Het overgrote deel van de wilde bijensoorten in Nederland nestelt echter in de grond.

De Vroege ‘vogels’…

De Vroege zandbij en de Zwart-rosse zandbij zijn één van de eerste wilde bijensoorten die je kunt tegenkomen in het voorjaar. Ga in maart of april op zoek naar een bloeiende wilg en de kans bestaat dat je één van deze ‘zoemers’ tegenkomt op de bloeiende katjes. Wilgen vormen een hele belangrijke voedselbron voor insecten. Ze bloeien vroeg in het voorjaar en bieden veel nectar en stuifmeel. De Vroege zandbij en Zwart-rosse zandbij zijn zelfs voor een groot deel afhankelijk van de aanwezigheid van wilgen. Wil je de wilde bijen een handje helpen, plant een paar geoorde wilgen!

Harige hommels

Wist je dat hommels ook deel uitmaken van de familie van wilde bijen? In maart en april kun je op zonnige voorjaarsdagen de eerste hommelkoninginnen zien vliegen. Ze hebben een paar maanden overwinterd en gaan op zoek naar een geschikte plek voor een nest. In maart kan het nog best koud zijn buiten, maar hommels hebben een ‘trucje’ om toch te kunnen vliegen. Ze gebruiken de spieren in hun vleugels om op te warmen.  Hierdoor zijn ze in staat zijn om ook bij lagere temperaturen rond te vliegen en actief te zijn. Andere wilden bijensoorten kunnen dit niet. In vergelijking met andere wilde bijensoorten hebben hommels veel beharing. Uit onderzoek is gebleken dat hommels zelfs even harig zijn als eekhoorns. Lekker warm in het vroege voorjaar!

Help de wilde bij

Veel soorten wilde bijen zijn in de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan door een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de versnippering van leefgebieden en de intensivering van het landgebruik. Door te zorgen voor bloeiende planten, beschutting en nestgelegenheid in de tuin kunt u de wilde bijen een handje helpen. Doet u mee? Neem eens een kijkje op www.bestuivers.nl, www.nederlandzoemt.nl en http://www.wildebijen.nl/hulpvoorbijen.html voor leuke tips en informatie. Ook op Heel Drenthe Zoemt is veel extra informatie te vinden: https://www.heeldrenthezoemt.nl/over-de-bij/

Op 21 en 22 april vindt de landelijke Bijentelling plaats. Door een half uurtje mee te tellen kunt u de wilde bijen een handje helpen. Bekijk hier de bijenzoekkaart van Nederland Zoemt…

Andere websites:

www.eis-nederland.nl
www.wildebijen.nl