De Patrijs in Drenthe

Deze maand zetten we de Patrijs in het zonnetje. Wat moet je weten over de Patrijs? Waar kun je hem in het wild tegenkomen? Om te beginnen zijn Patrijzen gebonden aan halfopen tot open boerenland, met een voorkeur voor akkers. De Patrijs komt in Drenthe vooral voor in de Veenkoloniën, in de omgeving van Smilde en in de heide- en hoogveenontginningen van Midden-Drenthe. In Noord en Zuidwest-Drenthe komt de Patrijs vrijwel niet voor.

Ze zoeken hun voedsel langs ruige akkerranden met akkeronkruiden. Volwassen Patrijzen eten vooral plantaardig voedsel. Plantjes als ereprijs en muur daar is hij dol op. Als ze ‘voor de bek lopen’ dan eet hij ook wel insecten. De kuikens zijn volledig van insecten afhankelijk. Het nest wordt door de Patrijs op de grond gemaakt, in een dichte begroeiing.

 

Zoektip
Ruige akkerranden en overhoekjes (hoekjes land waar de boer met zijn machines niet kan komen) in de akkerbouwgebieden van Drenthe zijn goede plekken om de Patrijs te zien.

Patrijs gespot?
Maak een foto en zet hem op de kaart hieronder!

Trend
Tot circa 1975 was de Patrijs een vrij gewone vogel van het boerenland. Sindsdien is de populatie met 95% afgenomen. De Patrijs is in grote delen van Nederland een bijzonderheid geworden. In Drenthe komt de Patrijs nog maar mondjesmaat voor.  Net als andere vogels van het boerenland lijdt de soort onder de verdergaande intensivering van de landbouw. Het toepassen van insecticiden en het verdwijnen van akkeronkruiden, overhoekjes en ruige bermen betekent, naast het verlies van dekking en nestgelegenheid, vooral een gebrek aan insecten voor de jongen. Met name in een nat voorjaar sterven talloze jongen aan voedselgebrek.

Tijdens de Manifestatie Heel Drenthe Zoemt werden een aantal nieuwe gegevens bekendgemaakt over ontwikkelingen van de Patrijs in Drenthe.

 

Door de aanleg van kruidenrijke akkerranden en wintervoedselakkers proberen agrariërs in bepaalde gebieden de leefomstandigheden voor de Patrijs en andere akkervogels in Drenthe te verbeteren.

Meer informatie
Meer informatie over de Patrijs is te vinden op https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=164

Lees ook deze blog van natuurspotter Christiaan over de Patrijs: https://www.heeldrenthezoemt.nl/eigen-not-so-famous-grouse/

Klik op de kaart om zelf een Patrijs te spotten!