Het Konijn in Drenthe

Eindelijk is de vakantieperiode voorbij. Daar zijn we blij om, want ons eigen buitengebied in Drenthe mag er ook best zijn. Er leven bovendien veel prachtige en kenmerkende diersoorten die het een beetje extra speciaal maken. In september geven we samen met ROEG, IVN Regio Noord en provincie Drenthe een feestje voor het Drentse Konijn! Hij lijkt misschien gewoontjes, maar is dat zeker niet… 

Konijn in Drenthe
Foto: Free Nature Images/Mark Zekhuis

Wilde konijnen leven al eeuwen in Nederland. Eén van de oudste meldingen van een konijn komt uit Zeeland, waar rond 1300 een konijn werd gespot. Konijnen komen vrij algemeen voor en leven vooral in zandgebieden, bossen en duinen.

Niet meer zo gewoon

Hoewel konijnen veel worden gezien, gaat de populatie sinds de jaren negentig in de vorige eeuw achteruit. In 2004 was er nog maar een derde over van de populatie uit 1994. De belangrijkste oorzaak voor deze afname was een dodelijk konijnenvirus, maar dat is niet de enige reden. Ook zorgen vossen en roofvogels, de jacht, bebouwing en wegen voor minder konijnen.

Konijnenpoep

Wist je dat konijnen eigenlijk twee keer dezelfde keutels uitpoepen? Als ze de eerste keer hebben gepoept eten ze hun keutels op. Op deze manier herkauwen ze hun voedsel. Gelukkig eten ze niet alles op en kun je snel zien waar een konijn heeft gelopen. Konijnenkeutels zijn kleine zwarte bolletjes die een beetje lijken op dropjes. Alleen zijn ze natuurlijk niet zo lekker.

Wil je weten waar een konijn is geweest? Ga op zoek naar sporen. Als je bij de graafsporen allemaal kleine ronde keuteltjes ziet liggen dan weet je dat hier een konijn is geweest. Kun jij zo’n plekje vinden…?