De haas in Drenthe

De haas komt in heel Drenthe voor. De haas heeft een voorkeur voor kleine graslanden en akkers, maar komt ook wel voor in open bos en heidegebieden. Hazen leven op een paar uitzonderingen na solitair. In de paartijd maar ook in de winter grazen ze vaker in groepjes.

Hazen bewonen geen holen zoals konijnen doen. Ze maken legers (ondiepe uithollingen) in bosranden en onder houtwallen en -singels. Ook in hoog gras of tussen de kluiten van een geploegde akker vind je hazenlegers.

Hazen eten grassen (in de winter), kruiden (in de zomer) en akkerbouwproducten zoals graan, maïs, klaver en aardappelen.

Haas of konijn?
Wat uiterlijk betreft lijken hazen en konijnen veel op elkaar. Hoe je ze uit elkaar kunt houden? Volwassen hazen zijn forser, hebben grotere poten en langere oren met een zwarte punt, zogenaamde ‘lepels’. De haas houdt zijn staart tijdens het lopen vaak omlaag of horizontaal, waardoor alleen de zwarte bovenzijde zichtbaar is. De staart van een konijn is meestal opgewipt, zodat alleen de witte onderzijde zichtbaar is.

Hoe vind ik een haas?
Alhoewel je de haas in de zomer ook wel eens overdag ziet, is hij toch voornamelijk in de vooravond en ’s nachts actief. ‘s Morgens vroeg of ‘s avonds bij schemering is de beste kans om een haas te zien. Hazen zitten vaak rechtop en zijn steeds alert – het is dus best een uitdaging om goede foto’s te maken! Overdag rust de haas doorgaans uit in zijn leger.

Haas gevonden?
Maak een foto en zet hem op de kaart hieronder!

Oorsprong en trends
In de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn veel hazen gestorven, mogelijk vanwege de intensivering en schaalvergroting van de landbouw. De hazenstand heeft zich sindsdien niet echt meer hersteld. Belangrijke oorzaken van de grote sterfte onder jongen zijn de geïntensiveerde grond- en gewasbewerking (vaker maaien) en perceelvergroting. Kortom, het leefgebied van de haas wordt steeds kleiner.

Behalve de landbouw zijn ook ziekten, het verkeer en de jacht belangrijke doodsoorzaken van de haas. Omdat hazen schade kunnen veroorzaken aan land- en tuinbouwgewassen, mag er vanaf half oktober tot eind december op gejaagd worden.

Meer informatie
Lees hier meer informatie over de haas.

Hero Moorlag schreef een blog over de haas. Lees de blog hier.

Klik op de kaart om zelf een Haas te spotten!