Soortenrijk Drenthe

Soortenrijk Drenthe

Overheden en organisaties werken gezamenlijk aan vergroting van de biodiversiteit in het Drentse buitengebied. Op 29 november 2018 tekenden Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie het afsprakenkader ‘Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en oevers’. Een groot aantal maatschappelijke organisaties heeft de ondersteuningsverklaring ondertekend. In het afsprakenkader spreken de gemeenten, waterschappen en provincie af om via ecologisch beheer bloeiende, soortenrijke bermen en oevers te realiseren. Zo ontstaat een goede leefomgeving voor boerenlandvlinders, bijen en andere insecten.

 

Benieuwd hoe het ervoor staat met de uitvoering van het afsprakenkader? Lees hier over ecologisch beheer in Drenthe

Lees hier het Afsprakenkader Soortenrijk Drenthe: