Particulieren

U kunt ook zelf aan de slag om de bijen te helpen. U kunt bijvoorbeeld uw tuin bij-vriendelijk maken en extra nestgelegenheid maken in uw tuin.

Bij-vriendelijke tuin

U kunt uw tuin veranderen in een bij-vriendelijke tuin door verschillende ‘drachtplanten’ te planten. Dit zijn planten die veel goede nectar en stuifmeel leveren voor bijen. Met behulp van deze plantenkalender, van de Natuur en Milieufederatie Groningen, kunt u ervoor te zorgen dat er het hele jaar door bloeiende planten in de tuin staan. Zo kan de bij het hele jaar door eten vinden.

Drentse zaadmengsels

Landschapsbeheer Drenthe heeft samen met Cruydt-Hoeck specifieke Drentse zaadmengsels ontwikkeld. De wilde bloemenmengsels bestaan uit soorten die van oorsprong in Drenthe voorkomen en van belang zijn voor vlinders, bijen en zweefvliegen.

In de flyers over het akkermengsel en het graslandmengsel leest u hier meer over.

Nestgelegenheid

U kunt uw tuin nog bij-vriendelijker maken door ook een plek te creëren voor bijennesten. Dit kan bijvoorbeeld door een bijenhotel te bouwen. Dit kan een nestkastje zijn met een bundel bamboestokjes, of een stuk hout met geboorde gaten van verschillende diameters. De gangen moeten aan een kant dicht zijn, met openingen van 2 tot 12 millimeter en tussen de 3 en 20 centimeter diep. Hoe meer variatie er in het hotel zit, hoe meer verschillende bijensoorten erop afkomen. Belangrijk is dat de opening en de gangen heel glad geschuurd moeten zijn om beschadiging van de vleugels van de bijen te voorkomen.

Bijenhotels kunnen het best met de opening op het zuiden worden geplaatst, op een zonnige plek waar weinig wind is en u moet ze minimaal een jaar laten hangen.

Geen gif gebruiken

Bijen zijn gevoelig voor chemische stoffen. Als u geen chemische bestrijdingsmiddelen in uw (moes)tuin gebruikt, zal het beter gaan met de bij. Ook het Drentse water is vervuild met bestrijdingsmiddelen. Vervuild water vormt een bedreiging voor onze drinkwatervoorziening en voor de natuur. Wij vragen aandacht voor een vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook u kunt daaraan bijdragen door geen gebruik meer te maken van bestrijdingsmiddelen in uw tuin. Kijk hier voor meer informatie.

Buurttuin

U kunt ook samen met uw buurt aan de slag voor de bijen. Net als in Bovensmilde kunt u bijvoorbeeld een centraal stuk groen veranderen in een bloemenweide.

Meer weten over bijen?

Op de zoekkaart vindt u de 20 meest voorkomende bijensoorten in tuinen of parken. Bekijk de bijenzoekkaart(pdf).