Gemeente Aa en Hunze

Gemeente Aa en Hunze ambassadeur van de steenuil

In navolging van de provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen heeft nu ook de eerste Drentse gemeente zich aangemeld als ambassadeur voor de biodiversiteit van het boerenland. De gemeente Aa en Hunze gaat zich inzetten voor de steenuil, een soort die zich goed thuis voelt in kleinschalig boerenlandschap…

Verreweg de meeste steenuilen zijn te vinden in dorpsranden en in het agrarisch cultuurlandschap. Vooral op (voormalige) boerenerven voelen zij zich thuis. Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw zijn helaas veel voor de steenuil belangrijke elementen, zoals oude schuurtjes, houtwallen en hoogstamboomgaarden verdwenen. Daarmee verdween veel ‘natuurlijke’ broedgelegenheid in holtes van bomen en verminderde het aanbod aan geschikte prooidieren voor de steenuil.

De steenuil in de gemeente Aa en Hunze

De kleinste uil van ons land komt in Drenthe daarom nog maar beperkt voor. De verspreiding is grotendeels beperkt tot Zuid en Zuidwest Drenthe. In Aa en Hunze kan de steenuil zeker een steuntje in de rug gebruiken. Hij komt daar nog voor in het Drentse Aa gebied en dan vooral in de omgeving van Amen, Balloo en Anderen.

Het is dus niet voor niets dat de gemeente de steenuil heeft gekozen als icoonsoort voor de biodiversiteit van het kleinschalig boerenlandschap. De steenuil is bovendien ook overdag zichtbaar en komt in de nabijheid van mensen voor. We hopen dat inwoners zich samen met de gemeente gaan inzetten voor het verbeteren van hun woonomgeving, zodat de steenuil zich er ook weer thuis voelt.

Advies steenuil

In de zomer van 2018 hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe een natuurwerkplaats over de steenuil georganiseerd. Tijdens deze middag hebben we samen met de gemeente, betrokken bewoners, boeren en deskundigen concrete adviezen geformuleerd over wat de gemeente en andere grondgebruikers kunnen doen om de leefomgeving voor de steenuil te verbeteren.

Het Advies Steenuil Aa en Hunze is in het najaar van 2018 aan de gemeente aangeboden.