Inheemse soorten

Inheemse soorten

De achteruitgang van de biodiversiteit is, ook in Drenthe, een punt van grote zorg. Met name bijen, vlinders en andere insecten zien we steeds meer verdwijnen uit het landelijk en stedelijk gebied. Dit is niet alleen een probleem voor verschillende soorten planten, maar ook voor dieren die afhankelijk zijn van insecten, bijvoorbeeld als voedselbron. Ook voor ons als mens is de achtergang van de biodiversiteit van belang, bijvoorbeeld bij de bestuiving van gewassen. 

Om de biodiversiteit te vergroten is het onder meer belangrijk dat het leefgebied van insecten vergroot wordt. Dat kan bijvoorbeeld door minder gif te gebruiken in je tuin en onbespoten groente en fruit te eten, maar het kan ook door simpelweg meer leefgebied te creëren. Het is bij het creëren van dit leefgebied echter wel belangrijk dat je zaden van inheemse soorten planten zaait. 

Inheemse bloemen en kruiden

Voor iedereen die de biodiversiteit wil verbeteren, maar niet goed weet met welke bloemen en kruiden dit het beste kan gebeuren heeft Landschapsbeheer Drenthe een mooi overzicht gemaakt.

Bovendien heeft Landschapsbeheer Drenthe verschillende Drentse bloemenmengsels samengesteld voor verschillende type gronden. Je kunt kiezen uit een akkerbloemenmengsel en een bloemrijk graslandmengsel. Deze eerste is een kleurrijke mix van éénjarige akkerbloemen, geschikt voor bijna alle gronden zolang ze maar niet erg nat of schraal zijn. De graslandmengsels zijn er in drie varianten: voor een voedselarme tot schrale grond, voor een matig voedselrijke grond en voor vochtige tot natte grond. Al deze varianten bestaan vooral uit meerjarige planten. 

Lees hier meer over kant-en-klare bloemenmengsels!

Inheemse bomen en struiken

Naast bloemen en kruiden zijn er ook veel bomen en struiken die bijdragen aan de biodiversiteit in de tuin. Ben je benieuwd welke soorten dat zijn? We hebben een handige lijst met inheemse bomen en struiken samengesteld. Wil je meer weten over het planten van bomen en struiken? Neem dan eens een kijkje op Plant een boom Drenthe.

Bekijk de lijst met inheemse bomen en struiken hier!

Drentse soorten zijn uniek

Ieder gebied heeft zijn eigen karakteristieke soorten, zo ook Drenthe. Natuurlijk is er veel overlap met andere regio’s; grote brandnetel bijvoorbeeld komt in heel Nederland voor. Maar sommige soorten zijn aan een bepaalde regio gekoppeld. Dat heeft te maken met een combinatie van klimaat, bodem, water en gebruik van het gebied. Zo komen er in Drenthe een aantal soorten voor die gebonden zijn aan een iets frisser klimaat, want Drenthe is kort door de bocht de koudste en natste provincie, en heeft ook het minste aantal zonuren. Voorbeelden van planten die gesteld zijn op een wat frisser klimaat zijn valkruid, noordse zegge en Zweedse kornoelje. Daar komen ook andere insecten op af, zoals de veenbesparelmoervlinder en het veenhooibeestje.  

Daarom is het, als we plantensoorten gaan zaaien of planten, goed om stil te staan bij de vraag of deze soorten ook vanouds in Drenthe voorkwamen of dat het planten zijn die zijn aangepast aan de Drentse omstandigheden. Anders groeien er straks planten in Drenthe die hier niet thuishoren en soms voor grote problemen kunnen zorgen.

De watercrassula bijvoorbeeld is een plant uit Australië die is geïmporteerd. Momenteel woekert deze soort in allerlei vennen en poelen, drukt de oorspronkelijke plantengroei weg en maakt zeldzame soorten zoals kamsalamander en knoflookpad het leven onmogelijk.
Een ander voorbeeld is de sleedoorn. Deze soort hoort in Drenthe thuis. In het verleden zijn er echter rassen uit Zuid-Europa aangeplant die veel vroeger bloeien. Daardoor zijn ze al uitgebloeid als veel Drentse insecten net wakker worden. Die hebben die niets meer aan het nectar uit deze uitheemse sleedoorn.

Daarom kiezen we graag voor planten, bomen en struiken die van nature hier voorkomen, maar ook voor de rassen die hier horen. Die zijn aangepast aan de Drentse omstandigheden. Daar profiteren de Drentse insecten en vogels van. Bovendien dragen we zo ons steentje bij aan de toekomst van ons natuurlijk erfgoed, de karakteristieke Drentse planten en dieren! 

Op de website van Plant een boom Drenthe vind je meer informatie over het planten van bomen en struiken.

Ga naar Plant een boom Drenthe