Gebruik inheemse soorten

Vergroten van de biodiversiteit

De achteruitgang van de biodiversiteit is, ook in Drenthe, een punt van grote zorg. Met name bijen, vlinders en andere insecten zien we steeds meer verdwijnen uit het landelijk en stedelijk gebied. Dit is niet alleen een probleem voor verschillende soorten flora en fauna, die afhankelijk zijn van insecten bijvoorbeeld als voedselbron, maar ook voor ons als mens.

Om de biodiversiteit te vergroten is het belangrijk dat het leefgebied van insecten vergroot wordt. Dat kan bijvoorbeeld door minder gif te gebruiken in je tuin en onbespoten groente en fruit te eten, maar het kan ook door simpelweg meer leefgebied te creëren. Het is bij het creëren van dit leefgebied echter wel belangrijk dat je inheemse soorten plant en zaait.

Inheemse soorten

Voor iedereen die de biodiversiteit wil verbeteren maar niet goed weet met welke bloemen en kruiden dit het beste kan gebeuren, heeft Landschapsbeheer Drenthe een mooi overzicht gemaakt.

Je vindt het overzicht met geschikte beplanting hier

Naast dit handig overzicht heeft Landschapsbeheer Drenthe verschillende Drentse bloemenmengsels samengesteld voor verschillende type gronden.

Je kunt kiezen uit een akkerbloemenmengsel en een bloemrijk graslandmengsel. Deze eerste is een kleurrijke mix van éénjarige akkerbloemen., geschikt voor bijna alle gronden (als ze maar niet erg nat of schraal zijn).

De graslandmengsels zijn er in drie varianten; voor een voedselarme tot schrale grond, voor een matig voedselrijke grond en voor vochtige tot natte grond. Al deze varianten bestaan vooral uit meerjarige bloemen.

Lees hier meer over de kant-en-klare bloemenmengsels